Beginpagina > Zichtbaarheid > Subsidiewijzer
Subsidiewijzer

Op zoek naar subsidies?

Er bestaan veel verschillende subsidieregelingen waarvoor sociaal-culturele volwassenenorganisaties in aanmerking komen. Toch hebben niet alle organisaties een volledig zicht op het "wat en hoe" van die mogelijkheden. Met deze on line subsidiewijzer wil de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelinsgwerk (FOV) een overzicht bieden van een aantal belangrijke subsidiestromen. Zo weet je meteen waar jouw sociaal-culturele organisatie met haar subsidievraag terecht kan.

Wat bestaat er allemaal?

Veel! Het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk van de Vlaamse overheid is wellicht het meest bekende subsidiedecreet. Daarnaast bestaan ook Europese subsidieregelingen voor het sociaal-cultureel werk. Ook de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC) hebben subsidiesystemen. Particuliere organisaties, zoals de Koning Boudewijnstichting, bieden eveneens vormen van projectsubsidiëring die interessant zijn voor sociaal-culturele organisaties. Tot slot zijn er ook de talrijke subsidieregelingen op het lokale niveau van steden en gemeenten.

Wat vind je op deze website (en wat niet)?

Deze online subsidiewijzer biedt een schematisch overzicht van de bestaande subsidieregelingen met hun toekenningscriteria en aanvraagregels.

De subsidiewijzer beperkt zich tot het niveau van de Vlaamse Gemeenschap, de provincies, de VGC. Voor de Europese subsidiekanalen verwijzen we door naar de website van het Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk (SoCiuS). Info over subsidies van particuliere organisaties, zoals van de Koning Boudewijnstichting, vind je in de nieuwsrubriek van de FOV-website. Voor subsidies op het lokale niveau vind je in de rubriek "links" een aantal vertrekpunten.

Om het overzicht te behouden, verzamelt deze subsidiewijzer enkel de subsidieregelingen met betrekking tot cultuur of het cultuurspreidend karakter van het sociaal-cultureel werk. Uiteraard bestaan ook veel (project)reglementen met een educatief karakter rond milieu, opvoeding, gelijke kansen, ouderen, ... Ook hiervoor verwijzen we naar de rubriek "links" die je toelaten door te klikken naar websites van de betrokken subsidiërende instanties. Hetzelfde geldt voor de allochtonenorganisaties die een breder inzicht willen krijgen in de subsidiemogelijkheden op hun maat binnen de bevoegdheidsdomeinen Cultuur en Welzijn.

Subsidiereglementen veranderen

Wat je vandaag op deze website leest, kan morgen al anders zijn. Subsidiereglementen zijn immers voortdurend onderhevig aan wijzigingen en aanvullingen. Indien je wil ingaan op de op deze site gepresenteerde mogelijkheden, contacteer dan eerst de betrokken subsidiërende instantie alvorens je jouw aanvraag indient.

De FOV doet uiteraard haar uiterste best de gegevens van de subsidiewijzer zo actueel mogelijk te houden.

Laatste artikels

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA