Beginpagina > Nieuws > Herman Lauwers nieuwe voorzitter FOV


Herman Lauwers nieuwe voorzitter FOV

zaterdag 22 november 2014

In november vonden binnen de FOV belangrijke bestuurswissels plaats. Elke vier jaar hernieuwen de leden immers hun Raad van Bestuur. De nieuwe Raad van Bestuur duidde Herman Lauwers aan als voorzitter. Herman wil mee aan de kar trekken voor offensieve politieke aandacht voor ons "nog te miskende middenveld".

Raad van Bestuur vernieuwd

Op 4 november verkoos de Algemene Vergadering opnieuw een Raad van Bestuur van een twintigtal mensen, die samen de veelsoortigheid van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in de besluitvorming aan bod zullen brengen. Nieuwe mensen verwelkomen, betekent ook meteen afscheid nemen van oud-leden. Vooral enkele mensen die de afgelopen periode een belangrijke trekkersrol speelden, kregen een dankbaar applaus. Onder hen Lieve Van Hoofstadt (CCV) en John Loose (Vormingplus Brugge) -die er al vanaf het eerste uur bij waren- en Yves Larock (Kwadraet) en Jeroen Sleurs (Davidsfonds) die zich als voorzitters van werksoortelijke werkgroepen extra engageerden binnen de federatie.

Herman Lauwers voorzitter

De Raad van Bestuur duidde op 14 november Herman Lauwers aan als voorzitter. Herman was eerder jeugdconsulent en verbondscommissaris bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Tussen 1987 en 2006 was hij ook actief als volksvertegenwoordiger. Een belangrijk deel van zijn politiek engagement ging naar cultuur en met name ook het sociaal-cultureel werk. Hij hield mee de pen vast van belangrijke decreten voor het jeugdwerk en sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Herman is op dit moment voorzitter van de sociaal-culturele vormingsinstelling Stichting Lodewijk de Raet (Kwadraet) en van Bibnet. Zijn voorzitterschap van het Kruispunt Migratie-Integratie eindigt weldra wanneer deze organisatie opgaat in het EVA Integratie en Inburgering.

Belangrijke uitdagingen

De nieuwe voorzitter wil meewerken aan een sterkere en meer duurzame politieke waardering voor een sector die hij als het "nog te miskende middenveld" omschrijft. Samen met de Raad van Bestuur wil hij de volgende maanden en jaren de interne besluitvorming en de externe overlegmomenten rond -onder meer- de aangekondigde aanpassing van het decreet en de verdere positionering van de FOV, tot een goed einde brengen.

Herman Lauwers neemt de fakkel over van Peter Warson, die op 6 oktober overleed.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA