Beginpagina > Nieuws > De Adviesversterker: unieke trajectbegeleiding voor lokale adviesraden


De Adviesversterker: unieke trajectbegeleiding voor lokale adviesraden

vrijdag 13 december 2013

’de Verenigde Verenigingen’ en de dertien Vormingplus-centra slaan de handen in elkaar om de lokale adviesraden ondersteuning te bieden. Lokale overheden kunnen aan een scherp tarief intekenen op het rijke vormingsaanbod van middenveldorganisaties. Zij worden daarin professioneel bijgestaan door hun regionale Vormingplus-centrum.

Waarom dit traject?

Omdat we allemaal weten dat gemeentebesturen het niet onder de markt hebben. Onder een slecht financieel gesternte moesten ze een meerjarenplan en –begroting in elkaar zien te boksen. Tegelijk moesten ze hun hele systeem van boekhouding, planning en rapportering aanpassen aan de nieuwe Beleids- en Beheercyclus.

Bovendien dreigt een probleem met de beleidsadvisering. Door verschillende domeinen samen te voegen in één strategisch meerjarenplan, dreigen sommige adviesraden wat verweesd achter te blijven. En dat is jammer! Want in een complexer wordende omgeving, zijn gemeentebesturen meer dan ooit op zoek naar zinvol advies en expertise van burgers en hun verenigingen.

Daarom willen ’de Verenigde Verenigingen’ en Vormingplus de adviesraden versterken met een aanbod van betaalbare en aangepaste vorming.

Hoe werkt het?

  1. middenveldorganisaties registreren hun relevant vormingsaanbod in een centrale ’pool’;
  2. lokale besturen die hun adviesraden willen upgraden, contacteren het regionale Vormingplus-centrum;
  3. er volgt een intake-gesprek waarin de behoeften van het lokaal bestuur verduidelijkt worden;
  4. Vormingplus stelt uit de pool een pakket van drie sessies samen dat het best tegemoet komt aan de noden van het lokaal bestuur;
  5. Vormingplus stelt het op maat gemaakte aanbod voor aan het lokaal bestuur;
  6. nadat het bestuur een vast bedrag betaald heeft, kunnen de sessies starten;
  7. de begeleidingssessies vinden altijd plaats in de gemeente zelf. Bij voorkeur tijdens de vergaderingen van de lokale adviesraden;
  8. na de sessies volgt een opvolgingsgesprek.

Expertise in de aanbieding? Schrijf je in!

Is jouw organisatie lid van FOV of ’de Verenigde Verenigingen’? Heeft jouw organisatie inhoudelijke of methodische expertise die zinvol kan zijn voor één of meerdere adviesraden? Ben je bereid die sporadisch en tegen een eerlijke prijs te delen met lokale adviesraden die zich net op dát punt voelen tekortschieten?

Schrijf je organisatie dan in op de website van de Adviesversterker. Je vindt er ook meer info over het traject. Registreer je éénmalig en start met het invoeren van vormingen.

Ook als je momenteel geen kant-en-klaar vormingsaanbod hebt, of je je niet expliciet richt tot adviesraden, kan het toch de moeite lonen om jouw organisatie te registreren in de databank. Wie weet springt je thema in het oog bij de coördinerende Vormingplus-centra en gemeentebesturen en ontstaat een mooie samenwerking.

De databank wordt in de komende maanden aangevuld. Eind januari wordt hij breed gelanceerd en bekend gemaakt. Vanaf dan kunnen lokale besturen een vormingspakket bestellen. Laat de kans niet liggen om er bij te zijn!


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA