Beginpagina > Nieuws > Subsidiebeslissing bewegingen: negeren van parlement?


Subsidiebeslissing bewegingen: negeren van parlement?

donderdag 2 december 2010

Bart Caron (Groen!) hekelde bij de begrotingsbesprekingen de subsidiebeslissing voor de sociaal-culturele bewegingen: “ik zal dit blijven bestrijden, ook in de plenaire vergadering. Dit is het negeren van het parlement!”. Hij doelde hiermee op het schrappen van de subsidie-ondergrens die in het decreet voor deze werksoort voorzien is. Cultuurminister Schauvliege verdedigde haar besluit zowel juridisch als beleidsmatig.

parlement

Juridische vragen

Van de 30 bewegingen die vanaf volgend jaar een subsidie krijgen, zijn er 13 die minder krijgen dan de decretaal voorziene ondergrens van 111.5000 euro. Bovendien zijn er bewegingen die twee maal een positief advies kregen, maar toch moeten inleveren vanaf volgend jaar. Eén en ander is het gevolg van het feit dat de minister enerzijds besloot om het advies van de adviescommissie te volgen, maar anderzijds 854.000 euro te weinig had om dit advies uit te voeren (zie eerdere berichtgeving). In haar dossier voor de parlementairen (zie eerdere berichtgeving), gaf de FOV al aan dat bij (de toepassing van) dit tekort ernstige vragen kunnen worden gesteld, zowel beleidsmatig als juridisch.

Minister Schauvliege gaf tijdens de begrotingsbesprekingen aan dat zij voor het schrappen van de ondergrens juridisch advies heeft ingewonnen en meent sterk in haar schoenen te staan. Met haar berekeningsmodel dat aan de basis lag van de beslissing, wilde ze – rekening houdend met de tekorten - een betere verhouding organiseren tussen de kleinere en de grotere bewegingen.

Blijven bestrijden

Voor Bart Caron is het allerminst duidelijk of de juridische argumenten van de minister wel steek houden. Bovendien bracht hij in herinnering dat in 2008 de huidige meerderheid een decreetsaanpassing goedkeurde die de ondergrens van 75.000 naar 111.500 euro bracht, wat geargumenteerd werd als het minimum om enigszins professioneel te kunnen werken. De beslissing van de minister houdt, aldus Caron, geen rekening met deze uitgangspunten en is dus het negeren van het parlement. “Ik zal dit dus blijven bestrijden, ook in de plenaire vergadering”, zo kondigde hij aan.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA