Beginpagina > Nieuws > Verplichte neerlegging ledenlijst vzw’s afgeschaft


Verplichte neerlegging ledenlijst vzw’s afgeschaft

woensdag 27 mei 2009

Vanaf vrijdag 29 mei 2009 zijn vzw’s niet langer verplicht hun ledenlijst neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De federale overheid verlost hiermee duizenden vzw’s van een overbodige formaliteit.

afschaffing neerlegging griffieDe verplichte neerlegging van de ledenlijst bestaat sinds de wet van 27 juni 1921, maar is inmiddels door andere aanpassingen in de VZW-wet overbodig geworden. Voortaan volstaat het dat op de zetel van de vzw een ledenlijst wordt bijgehouden.

Concreet betekent dit:

  • bij het oprichten van een vzw moet geen ledenlijst meer toegevoegd worden aan het oprichtingsdossier dat neergelegd wordt bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel
  • de ledenlijst moet enkel nog bijgehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vzw. Als er leden bijkomen of weggaan, past de Raad van Bestuur de lijst binnen de 8 dagen aan.
  • enkel de effectieve leden (leden met stemrecht op de algemene vergadering van de vzw) moeten opgenomen worden op de ledenlijst. Naast effectieve leden, bestaan er ook toegetreden leden. Deze hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en moeten dus niet opgenomen worden op de ledenlijst.
  • aan de neerlegging en publicatie van benoeming of ontslag van leden van de Raad ven Bestuur verandert niks, dit gebeurt nog steeds via de standaardformulieren

Tenslotte worden in dezelfde wet nog twee kleinere wijzigingen doorgevoerd:

  • oproepingen voor vergaderingen worden mogelijk gemaakt via andere communicatiemiddelen dan enkel via brief, bijvoorbeeld via e-mail. In de praktijk gebeurde dit al, nu is dat ook wettelijk verankerd.
  • daarnaast wordt ook de verwijzing in de vzw-wet naar het niet meer bestaande BTW-identificatienummer vervangen door het ondernemingsnummer

Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA