Van alle markten thuis. De etnisch-culturele federaties in Vlaanderen

over dit project over dit project
 • Interview met minister Schauvliege
  We schreven het al eerder en onderzoek bevestigt: de etnisch-culturele federaties in Vlaanderen leveren puik werk, maar ze worden overbevraagd in hun rol als experts en bruggenbouwers. Vaak betreden ze op vraag van partners domeinen die buiten hun – gesubsidieerde - kernopdracht vallen. We vroegen minister Schauvliege met vraag en antwoord naar haar kijk op de zaak. Lees hier het volledige interview (pdf) >>

 • Verslag rondetafelgesprek
  Vrijdag 29 juni ging het project 'Van alle markten thuis' publiek met een rondetafelgesprek met diverse politici, kabinetsmedewerkers, ambtenaren, onderzoekers en enkele ‘middenvelders’. Het werd een boeiend gesprek over de rol en toekomst van de etnisch-culturele federaties.
  Lees hier het verslag (pdf) >>

Vlaanderen telt 13 etnisch-culturele verenigingen, erkend binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze hebben samen meer dan 1.600 afdelingen of groepen en er komen er nog geregeld bij, want de etnisch-culturele verenigingen zitten in de lift. Ze blijven echter een kleine speler binnen het traditionele verenigingsleven.

Waarvoor staat dit interculturele middenveld? Welke rol moet het spelen? Hoe willen de etnisch-culturele verenigingen hun verantwoordelijkheid in de samenleving opnemen? Hoe brengen ze het er in de praktijk van af? Wordt er te veel van hen gevraagd?...

De 13 federaties gingen, in samenwerking met partners, op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. De eerste resultaten van het project vind je op deze website: een voorstellingsbrochure, een interviewboekje en een onderzoeksverslag van het HIVA (KU Leuven).


publicaties onmisbaar op je harde schijf of boekenrek
Van alle markten thuis
Een voorstellingsbrochure van de etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Wie zijn ze, wat doen ze en waarvoor staan ze?download deze publicatie

vrijblijvend:

Smalle schouders, zware lasten
Getuigenissen van gezaghebbende stemmen uit de politiek, het bedrijfsleven, het onderwijs, het sociaaleconomische middenveld, en van medewerkers van de verenigingen zelf.

download deze publicatie

vrijblijvend:

Vol van verwachting?
Studie naar de (mis)match tussen de verwachtingen ten aanzien van de etnisch-culturele federaties en hun mogelijkheden om daar aan te voldoen.


download deze publicatie

vrijblijvend:

liever op papier?
mail of bel ons: 02/245 88 30 (Minderhedenforum)
Over het project. Wat, waarom, wie

Betere positionering van de federaties

Deze website en de publicaties zijn een onderdeel van een omvattend positioneringsproject voor de etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. De etnisch-culturele verenigingen, 'de Verenigde Verenigingen', FOV,Minderhedenforum, Socius, Kruispunt Migratie-Integratie, Demos, met steun van de Koning Boudewijnstichting de federale minister voor gelijke kansen en Vlaanderen in Actie, sloegen de handen in elkaar om – elk vanuit hun eigen invalshoek – de etnisch-culturele verenigingen en hun praktijken beter te positioneren en waar mogelijk te versterken.

Brede sociaal-culturele werking

De 13 federaties hebben een brede werking. Via zo’n 1.600 afdelingen zijn zij verankerd in heel Vlaanderen en Brussel. Zo houden de federaties een nauw contact met de achterban en voelen ze wat leeft op het plein of aan de keukentafel. Vrijwilligers helpen ouders op weg met schoolzaken of gidsen senioren door het zorgaanbod. Vrouwen gaan aan de slag met de computer en pubers ontdekken de Turkse luit.

De werking van de federaties is stevig verankerd in het sociaal-culturele volwassenenwerk. Maar de ambities én de resultaten van deze verenigingen stralen af op alle levensdomeinen. Zij zijn een partner in het zogenaamde ‘integratiebeleid’ van de Vlaamse overheid, dat zich uitstrekt over de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen (onderwijs, werk, welzijn...).

Bruggenbouwers...

De etnisch-culturele verenigingen zijn bruggenbouwer tussen etnisch-culturele minderheden en de rest van de samenleving:
 • ze staan in voor het kleine en grote ‘ontmoeten’ tussen verschillende sociale, etnische en culturele groepen en versterken zo de sociale cohesie.
 • ze trekken interculturaliseringsprocessen op gang en doen etnisch-culturele minderheden participeren en emanciperen
 • ze zijn kritisch én constructief in de dialoog met beleidsmakers

Zelforganisaties sluiten mensen niet op in hun ‘eigen etnisch-culturele groep’. Dat is een misvatting. In werkelijkheid bereiken veel van deze verenigingen een publiek dat in het jargon ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ heet: behorend tot etnisch-culturele minderheden, gemiddeld lager geschoold, gemiddeld met een sociaal-economisch zwakkere positie, soms laag taalvaardig in het Nederlands en sterk verstedelijkt.

De verenigingen zijn zelf vragende partij om een rol op te nemen inzake participatie van etnisch-culturele minderheden en zo bij te dragen aan interculturaliseringsprocessen. Maar ook overheden, voorzieningen en middenveldorganisaties, op verschillende niveaus (van lokaal tot internationaal) en verschillende domeinen (onderwijs, welzijn, werk, armoede...), verwachten dat etnisch-culturele verenigingen hierin een actieve rol opnemen. Die verwachtingen staan in schril contrast met de instrumenten (mensen en middelen) waarover deze verenigingen beschikken.

... op zoek naar erkenning

Met het positioneringsproject willen we beleidsmakers en ‘bovenbouw-professionals’ kennis laten maken de etnisch-culturele verenigingen en hun werking. We willen dat de overheid hen erkent in hun driedubbele rol als bruggenbouwers. De drie rollen zijn: (1) intercultureel ontmoeten, (2)maatschappelijke participatie van etnisch-culturele minderheden en (3)beleidsparticipatie. We willen dat de overheid hen als partners erkent in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen op verschillende beleidsdomeinen en dat de overheid hiervoor voldoende instrumenten (mensen en middelen) tegenover zet.

Partners in het project

‘Van alle markten thuis’ (voorstellingsbrochure) is:

 • een coproductie van de 13 etnisch-culturele federaties;
 • en de FOV en het Minderhedenforum;
 • met de steun van Socius en ‘de Verenigde Verenigingen’.

‘Smalle schouders, zware lasten’ (interviewboek) is:

 • een coproductie van de 13 etnisch-culturele federaties;
 • en ‘de Verenigde Verenigingen’, de FOV en het Minderhedenforum;
 • in samenwerking met Kruispunt Migratie-Integratie, Socius en Demos;
 • met de steun van de federale minister van Gelijke Kansen, de Koning Boudewijnstichting en Vlaanderen in Actie.

Het rapport ‘Studie naar de (mis)match tussen de verwachtingen t.a.v. etnisch-culturele federaties en hun mogelijkheden om hier aan te voldoen’ is het resultaat van onderzoekswerk van het HIVA (KU Leuven) door Jeroen Sels, Anneloes Vandenbroucke en Lode Vermeersch. Het onderzoek kwam er in opdracht van ‘de Verenigde Verenigingen’ in samenwerking met de 13 federaties, de FOV en het Minderhedenforum. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaanderen in Actie.


contacteer ons

FOV
Gallaitstraat 86, bus 12
1030 Brussel
tel. 02 244 93 39
info@fov.be
www.fov.be
twitter: @FOVtweets


Minderhedenforum
Vooruitgangsstraat 323/4
1030 Brussel
tel. 02 245 88 30
info@minderhedenforum.be
www.minderhedenforum.be


Overname van tekst wordt aangemoedigd mits bronvermelding.

De gebruikte foto's op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd.