FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Versnelde uitrol UiTPAS krijgt steun van de Commissie Cultuur

  donderdag 20 oktober 2016
  In de cultuurcommisie van het Vlaams Parlement van 29 september kwam de UiTPAS weer eens aan bod. De UitPAS is een spaar- en voordeelkaart stimuleert iedereen om meer en anders te participeren aan het ruime vrijetijdsaanbod in cultuur en sport. Verschillende gemeenten en regio’s gebruiken maken inmiddels gebruik van het systeem. Maar hoe kijkt de minister daar tegenaan en moeten er extra middelen komen om de uitrol over heel Vlaanderen te versnellen? Dat wilde Caroline Bastiaens (CD&V) van Vlaams minister Gatz weten.
 • SCWITCH gaat sterk van start en zoekt een projectmanager!

  donderdag 20 oktober 2016
  In april van dit jaar vierden we de geboorte van SCWITCH. In oorsprong een initiatief van FOV en Sociare, maar intussen kent de boreling al heel wat co-ouders: de Ambrassade, Bond Beter Leefmilieu, Formaat, Forum voor Amateurkunsten, Minderhedenforum, ngo-federatie, Verenigde Organisaties Beeldkunst, ’de Verenigde Verenigingen’ en Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra zetten mee hun schouders onder het project. SCWITCH nam meteen een vliegende start. De socioculturele sector bespaarde dankzij dit initiatief al ruim €23.000 op loonadministratie. Meer dan 100 organisaties maakten al gebruik van de bijstand die SCWITCH biedt. De tijd is nu rijp om een projectmedewerker aan te werven om op stapel staande initiatieven uit te bouwen.
 • Naar een nieuwe architectuur voor de "bovenbouw"?

  donderdag 20 oktober 2016
  Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werkte een interne nota uit over de harmonisatie van de bovenbouw. Die is inmiddels overgemaakt aan het kabinet van minister Gatz. De inhoud van de nota en de visie die eraan ten grondslag ligt is vooralsnog niet bekend. Dit gaf aanleiding tot een vraag van parlementslid Marius Meremans in de Commissie Cultuur.
 • Middenveld krijgt €100 miljoen extra?

  woensdag 19 oktober 2016
  De grote, zwarte hoed ging met een sierlijke zwaai van het hoofd en Lorin Parys (N-VA) toverde er grote getallen uit. Met figuurlijk vuurwerk onthulde hij hoe de middelen van het middenveld niet krompen, maar juist toenamen de afgelopen jaren. Het middenveld denkt er het zijne van. FOV ook.
 • De plaats van levenslang leren in de Europese Sociale Pijler

  dinsdag 18 oktober 2016
  In zijn State of the Union van 2015 kondigde voorzitter van de Europese Commissie Juncker aan een Europese Pijler van Sociale Rechten te willen ontwikkelen. In maart van dit jaar verscheen een eerste lijst van domeinen die deze pijler moeten vormgeven, waaronder volwasseneneducatie en levenslang leren. EAEA, de Europese Associatie voor Volwasseneneducatie die meer dan 140 ngo’s uit 45 landen overkoepelt, wierp een kritische blik op de ontwerpteksten over deze thema’s.
 • Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar

  maandag 17 oktober 2016
  De Vlaamse Regering heeft het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Dit plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz mikt op een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Dit schooljaar staan er enkele concrete projecten op stapel. Onder de noemer ‘‘tZalWELzijn’ gaan 56 scholen aan de slag met 7 culturele organisaties rond het thema pesten en welbevinden. Er komt ook een project waarbij kunstenaars in scholen zullen resideren.
 • Stef Steyaert nieuwe voorzitter Socius

  vrijdag 14 oktober 2016
  De Raad van Bestuur van Socius heeft op 28 september jl. Stef Steyaert aangeduid als nieuwe voorzitter. Hij volgt Jos Pauwels op die sinds 2005 deze functie op zich nam.
 • Wascabi 2016: het was weer eens wat anders

  vrijdag 16 september 2016
  De laatste vrijdag van augustus heeft inmiddels een vast plekje verworven in de sociaal-culturele agenda. Die dag staat immers synoniem voor Wascabi, het jaarmagazine FOV en het bijhorend feestje. Ook dit jaar bleken zo’n 160 mensen het event in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel voor geen geld te willen missen. In drie rondes onderwierp presentator Stijn Vrancken de podiumgasten aan een vraaggesprek.
 • Europese Agenda voor Vaardigheden: niet-formeel leren verdient meer aandacht

  donderdag 15 september 2016
  In juni stelde de Europese Commissie een nieuwe en uitgebreide Agenda voor Vaardigheden voor Europa vast. Doel van de agenda is ervoor te zorgen dat mensen van jongs af aan een breed scala aan vaardigheden ontwikkelen en dat het menselijk kapitaal van Europa optimaal wordt benut, wat uiteindelijk de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het concurrentievermogen en de groei in Europa ten goede moet komen. De EAEA, de Europese Associatie voor Volwasseneneducatie, is blij met het initiatief, maar vraagt meer aandacht voor niet-formeel leren.
 • Rondvraag online betaalsystemen

  woensdag 14 september 2016
  In samenwerking met SCWITCH, organiseert FOV een rondvraag om zicht te krijgen op het gebruik, de ervaringen en de wensen van organisaties omtrent online betaalmethodes. Maak jij ook even tijd om ze in te vullen?
 • Samana ziet het levenslicht... en heeft meteen prijs!

  woensdag 14 september 2016
  Samana? De naam zegt u misschien nog niets, maar daar komt vanaf nu snel verandering in, want de organisatie kaapte onlangs de Standaard Solidariteitsprijs weg. Samana is de nieuwe naam van Ziekenzorg CM, één van Vlaanderens grootste sociaal-culturele verenigingen.
 • Verenigingsleven bespaart energie dankzij het Zonneplan

  woensdag 14 september 2016
  Vlak voor de zomervakantie keurde de Vlaamse Regering het zogenaamde Zonneplan goed, een initiatief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Met dit plan wil de minister de drempels om te investeren in zonne-energie wegwerken.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA