FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Wascabi 2016: het was weer eens wat anders

  vrijdag 16 september 2016
  De laatste vrijdag van augustus heeft inmiddels een vast plekje verworven in de sociaal-culturele agenda. Die dag staat immers synoniem voor Wascabi, het jaarmagazine FOV en het bijhorend feestje. Ook dit jaar bleken zo’n 160 mensen het event in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel voor geen geld te willen missen. In drie rondes onderwierp presentator Stijn Vrancken de podiumgasten aan een vraaggesprek.
 • Europese Agenda voor Vaardigheden: niet-formeel leren verdient meer aandacht

  donderdag 15 september 2016
  In juni stelde de Europese Commissie een nieuwe en uitgebreide Agenda voor Vaardigheden voor Europa vast. Doel van de agenda is ervoor te zorgen dat mensen van jongs af aan een breed scala aan vaardigheden ontwikkelen en dat het menselijk kapitaal van Europa optimaal wordt benut, wat uiteindelijk de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het concurrentievermogen en de groei in Europa ten goede moet komen. De EAEA, de Europese Associatie voor Volwasseneneducatie, is blij met het initiatief, maar vraagt meer aandacht voor niet-formeel leren.
 • Rondvraag online betaalsystemen

  woensdag 14 september 2016
  In samenwerking met SCWITCH, organiseert FOV een rondvraag om zicht te krijgen op het gebruik, de ervaringen en de wensen van organisaties omtrent online betaalmethodes. Maak jij ook even tijd om ze in te vullen?
 • Samana ziet het levenslicht... en heeft meteen prijs!

  woensdag 14 september 2016
  Samana? De naam zegt u misschien nog niets, maar daar komt vanaf nu snel verandering in, want de organisatie kaapte onlangs de Standaard Solidariteitsprijs weg. Samana is de nieuwe naam van Ziekenzorg CM, één van Vlaanderens grootste sociaal-culturele verenigingen.
 • Verenigingsleven bespaart energie dankzij het Zonneplan

  woensdag 14 september 2016
  Vlak voor de zomervakantie keurde de Vlaamse Regering het zogenaamde Zonneplan goed, een initiatief van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Met dit plan wil de minister de drempels om te investeren in zonne-energie wegwerken.
 • Het voorontwerp van decreet: constructief knopen ontwarren

  woensdag 14 september 2016
  Het is inmiddels genoegzaam bekend: Vlaams cultuurminister Sven Gatz broedt al enige tijd op een nieuw decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. In april bracht hij een conceptnota uit, eind augustus volgde een voorontwerp van decreet. Het overleg hierover met de FOV ging van start op 1 september. Waar staan we nu?
 • VIA-middelen 2016 betaald in twee schijven

  maandag 12 september 2016
  De VIA-middelen 2016 voor de eindejaarspremies en loonbarema’s worden voor 2016 in twee schijven uitbetaald. De eerste schijf van 60% wordt uitbetaald omstreeks oktober, de tweede schijf met de resterende 40% voor het einde van het jaar.
 • Projectoproepen minister Gatz

  maandag 12 september 2016
  Het sociaal-culturele jaar is nog maar net begonnen of er naderen alweer twee deadlines. Minister Gatz lanceert immers twee projectoproepen die kansen bieden voor sociaal-culturele organisaties. De ene betreft culturele samenwerking met een partner uit de Franse Gemeenschap, de andere vernieuwende mediaprojecten.
 • 5 redenen om naar Wascabi 2016 te komen

  donderdag 18 augustus 2016

  Nog een dikke week en dan is het zover… Wascabi 2016!

  Ben je nog niet ingeschreven? Dan wordt het nu echt wel hoog tijd. De laatste plekjes raken stilaan bezet.

  Nog niet overtuigd? Wij geven je vijf goede redenen om je alsnog in te schrijven. En als je die hebt doorgenomen, klik je gewoon op de banner onderaan!

  Tot de 26ste dan maar, om 13u30 in de KVS!

 • Verenigingen die reizen organiseren niet langer kop van jut

  Beroepsrechter fluit koepel reisbureaus terug

  dinsdag 19 juli 2016
  Sinds 2014 moeten reisorganisatoren niet langer voldoen aan de strenge eisen voor een vergunning. Dit had te maken met het afschaffen van het reisbureaudecreet, iets waar de FOV sterk voor pleitte. De Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) gebruikte dat decreet immers als een wapen om organisaties af te dreigen en voor de rechtbank te slepen. Na de politieke wereld, fluit nu ook de rechterlijke macht deze koepelorganisatie terug: zij hadden geen gegronde reden om een aantal rechtszaken aan te spannen.
 • Vernieuwde samenstelling SARC

  dinsdag 19 juli 2016
  De Vlaamse overheid kent in principe voor elk van haar beleidsdomeinen een zogenaamde strategische adviesraad. De SARC neemt die rol op zich voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het decreet dat de werking van dergelijke strategische adviesraden regelt, bepaalt dat op gezette tijdstippen de samenstelling ervan wordt herbekeken. Dat gebeurde onlangs ook voor de SARC.
 • Sociaal-cultureel werk in mijn buurt? Ga naar Geopunt Vlaanderen!

  dinsdag 19 juli 2016
  Sinds kort stromen de adres- en contactgegevens die zijn ingevoerd in Sisca, het registratiesysteem voor alle organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunstensector, door naar www.geopunt.be. Je kan de informatie op een kaart van Vlaanderen raadplegen en op zoek naar een sociaal-culturele organisatie of amateurkunstenorganisatie in jouw buurt.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA