FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Bedenkingen bij voorstel vrijwillige burgerdienst

  woensdag 10 mei 2017
  In februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nieuwe regelgeving met betrekking tot de invoering van een vrijwillige burgerdienst. Dit maakte heel wat discussie los. Zowel de Vlaamse Jeugdraad als de Strategische Adviesraad Cultuur brachten inmiddels een advies uit.
 • Minister Gatz maakt extra middelen vrij voor etnisch-culturele federaties

  woensdag 10 mei 2017
  De afgelopen jaren werd de minister meermaals gewezen op de nood aan bijkomende middelen voor de etnisch-culturele federaties, zowel vanuit de sector als vanuit diverse politieke hoeken. Eind 2016, tijdens de bespreking van de beleidsbrief cultuur in de commissie, bevestigde de minister uiteindelijk dat er specifiek voor de etnisch-culturele federaties extra middelen zouden worden vrijgemaakt. Deze belofte resulteerde afgelopen vrijdag in een concrete maatregel.
 • Scwitch lanceert een online betaalsysteem op maat van je organisatie!

  woensdag 10 mei 2017
  Online betalen zit in de lift. Steeds meer aankopen, inschrijvingen, donaties en betalingen van lidgelden gebeuren op die manier. Voor organisaties hoeft een online betaalsysteem niet duur of complex te zijn. Voor klanten en deelnemers kan betalen gebruiksvriendelijk en veilig. Met enkele klikken online betalingen en giften ontvangen? Het kan ook voor jouw organisatie, dankzij Scwitch.
 • Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk naar parlement

  woensdag 10 mei 2017
  Afgelopen vrijdag 5 mei keurde de Vlaamse regering voor de derde keer het voorontwerp van decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Het ontwerp wordt binnen enkele weken in het Vlaams parlement behandeld. De meeste aanpassingen gebeurden naar aanleiding van het advies van de Raad van State, maar ook op basis van overleg met de FOV.
 • Sociale Innovatiefabriek zoekt ’Radicale Vernieuwers’

  donderdag 27 april 2017
  Wie op 3 april afstemde op Hautekiet (Radio 1) kon horen hoe Kaat Peeters, directeur van de Sociale Innovatiefabriek haar zoektocht toelichtte naar mensen die met bijzondere oplossingen komen voor maatschappelijke problemen en uitdagingen. Nog tot 30 april (niet meer zo heel lang dus!) kunnen deze ’Radicale Vernieuwers’ zichzelf aanmelden - of voorgedragen worden door anderen. Een jury kiest uit alle inzendingen 10 Radicale Vernieuwers, die de eer, media-aandacht, advertentieruimte en een begeleiding op maat krijgen.
 • Nieuws over het lokaal cultuurbeleid

  donderdag 27 april 2017
  Om de drie maanden verschijnt de Nieuwsbrief Cultuur Lokaal. Die brengt u het belangrijkste beleidsnieuws van het lokale niveau. De meest recente editie bevatte boeiende bijdragen over onder meer de overdracht van de provinciale cultuurmiddelen en een grootschalige peiling naar de lokale cultuurtevredenheid.
 • Vier verenigingen vragen een startsubsidie

  donderdag 27 april 2017
  De werksoort verenigingen zal in 2018 mogelijk twee nieuwe organisaties mogen verwelkomen. Vier organisaties hebben namelijk een aanvraag ingediend voor een startsubsidie als vereniging in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De deadline hiervoor was 1 april 2017.
 • Regering zet rechten en goed bestuur van organisaties op de helling

  woensdag 22 maart 2017
  Vertrouwen boven verantwoording en een meer klantgerichte benadering: de Vlaamse Regering zou het anders en beter doen, ook voor het verenigingsleven. Twee passages in het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk doen echter het tegendeel vermoeden. Ze snijdt daarin de bocht wel erg kort af in een poging te hoge werklast voor de eigen administratie te vermijden. Deze passages zullen bovendien navolging kennen in andere sectoren, binnen en buiten Cultuur.
 • Vlaamse Regering keurt decreet sociaal-cultureel werk goed (bis)

  woensdag 22 maart 2017
  Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de tweede keer goed. Nu kan de Raad van State zich erover buigen. Intussen loopt ook het overleg met de FOV rond een aantal heikele punten voort.
 • Vlaming wil leren, een leven lang

  woensdag 22 maart 2017
  In Vlaanderen volgt 7% van de 25-64-jarigen een bijkomende opleiding. Dat is in vergelijke met andere landen niet erg veel. Is de Vlaming zich wel bewust van het belang van levenslang leren? Die vraag stelt de Vlaamse overheid zich regelmatig met het oog op het opstellen van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Wat blijkt? De Vlaming wil wel degelijk leerkansen en wil dat de overheid hem daarin ondersteunt.
 • Hart boven Hard wil iedereen mee aan tafel op 7 mei

  vrijdag 17 maart 2017
  Twee jaar op rij bracht Hart boven Hard meer dan 20.000 mensen op straat voor een andere samenleving. Tijd voor een volgende editie, aldus de burgerbeweging. Ditmaal roept ze op om samen letterlijk op tafel te kloppen. De langste tafel ooit nog wel, in het hart van Brussel, een tafel waar plaats is voor iedereen...
 • Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder

  vrijdag 17 maart 2017
  UGent-onderzoekers analyseerden data over vrijwilligerswerk, werkzaamheid en gezondheid bij meer dan 40.000 Europeanen. Hun resultaten, die deze maand werden gepubliceerd, tonen dat vrijwilligers gezonder zijn, en vaker aan het werk dan anderen.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA