Beginpagina > Woordenlijst > Loonbarema’s

Loonbarema’s

Loonbarema’s zijn een samenvatting van de minimale loonsvoorwaarden die gelden in een sector. Deze barema’s worden (vooraf) vastgelegd in sectoraal afgesproken collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).

De barema’s geven de loonminima weer (ook wel "weddenschalen" genoemd). Elke werkgever is wettelijk verplicht zich aan deze te houden. De werkgever mag een hoger loon uitkeren aan de werknemer, maar geen lager.

Bij een inschaling in een loonbarema spelen functiecategorie, leeftijd en/of (loon)anciënniteit een cruciale rol.

In het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329) wordt onderhandeld over de sectorale CAO’s. Met de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 werden de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk vastgelegd. Hiervoor werd een baremastructuur gecreëerd die de functies, het barema en de minimale toegangsvereisten weergeeft.

(De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 en de actuele loonbarema’s (laatst geïndexeerd in juli 2017) zijn te downloaden via het icoon boven aan dit bericht.)

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA