Beginpagina > Nieuws > 25ste en laatste editie van VRIND voorgesteld


25ste en laatste editie van VRIND voorgesteld

woensdag 11 oktober 2017

Op 6 oktober is de nieuwe editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) voorgesteld. De VRIND geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving. Zij koppelt die tevens aan de ambities van de Vlaamse Regering. Ook het sociaal-cultureel werk heeft een vaste plaats in de bundel, met een speciale verwijzing naar Boekstaven. Deze 25ste editie sluit een tijdperk af, want het is meteen ook de laatste.

Afscheid van de VRIND

In VRIND 2017 vindt men informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. In 2017 gebeurt dat dus voor een laatste keer in de vorm waarmee we de afgelopen 25 jaar zo vertrouwd waren geraakt.

VRIND is een gemeenschappelijk project van alle diensten van de Vlaamse administratie en de bevoegde ministers, gecoördineerd door de voormalige Studiedienst van de Vlaamse Regering. De huidige aanpak zal voortaan echter een andere invulling krijgen. Met de oprichting van een Vlaamse Statistische Autoriteit en een netwerk Statistiek Vlaanderen wordt het concept van dataverzameling en ontsluiting binnen de Vlaamse overheid grondig herbekeken. Dit zal repercussies hebben op de wijze waarop statistieken zullen worden verzameld, geproduceerd en gecommuniceerd. “Na een kwarteeuw is het hoe dan ook nodig het concept grondig te evalueren en te herdenken en gebruik te maken van nieuwe digitale ontsluitingsmogelijkheden die korter op de actualiteit kunnen inspelen”, aldus de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Wat lezen we over het sociaal-cultureel werk?

Net zoals andere jaren, geeft de VRIND ook in deze editie een inkijkje in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, mede dankzij de cijfers uit Boekstaven van FOV.

Op een globaal niveau geven de cijfers aan dat de maatschappelijke participatie er niet op achteruit gaat. De helft van de Vlamingen is minstens actief lid in een vereniging, een vijfde doet vrijwilligerswerk en de helft springt wel eens in als mantelzorger. Daarnaast blijkt de culturele en sportparticipatie erop vooruit te gaan. Deze participatie vertaalt zich niet in een intenser burgerschap. De politieke interesse ligt laag en in vergelijking met andere Europese landen wordt er veel minder over politiek gediscussieerd.

VRIND gaat ook kort in op de sociaal-culturele vormingsorganisaties: “Naast de deelname aan het verenigingsleven is er een ruime deelname aan de activiteiten van vormingsinstellingen. De landelijke vormingsinstellingen hebben in 2015 meer dan 250.000 deelnemers, wat een duidelijke toename is. Ook het aantal deelnames bij Vormingplus-centra neemt toe.

De resultaten van de jongste editie zijn te raadplegen via de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Het boek kan gratis besteld worden via het loket van publicaties van de Vlaamse overheid.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA