Beginpagina > Nieuws > Minister Gatz zoekt deskundige visitatoren


Minister Gatz zoekt deskundige visitatoren

maandag 9 oktober 2017

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Hiervoor is Vlaams Cultuurminister Sven Gatz op zoek naar geëngageerde deskundigen die deel willen uitmaken van de visitatie- en beoordelingscommissies. Deze commissies zullen vanaf 2018 de werking en de plannen van sociaal-culturele organisaties evalueren en beoordelen.

Visitatie en beoordelingscommissie

Deze zogeheten ‘externe deskundigen’ zijn deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken. Concreet maak je als deskundige deel uit van een visitatiecommissie van 5 personen, inclusief één deskundige van de administratie. Deze visitatiecommissie gaat langs bij erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties om hun werking te evalueren.

Omwille van de continuïteit in het beoordelingsproces maken dezelfde mensen ook deel uit van de beoordelingscommissie die de subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties voor de beleidsperiode 2021-2025 beoordeelt. Op basis van het advies van de beoordelingscommissies bepaalt de minister uiteindelijk het exacte subsidiebedrag waar organisaties recht op hebben.

Open oproep

Gezien het belang van deze visitatie-en beoordelingscommissies moeten deze commissies doordacht worden samengesteld. De administratie stelt daarvoor in samenwerking met FOV en Socius een pool van kandidaat-externe deskundigen op. Sinds deze week verspreidde de administratie ook een open oproep en kan je jezelf kandidaat stellen als externe deskundige via www.iedereenkanzetelen.be. De uiterste datum daarvoor is voor 31/10/2017.

In deze oproep wordt er ook dieper ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van externe deskundigen en mogelijke onverenigbaarheden. Zo mag je bijvoorbeeld niet zetelen in een visitatie- of beoordelingscommissies wanneer je daarnaast ook actief bent in de Raad van Bestuur van FOV of Socius.

Decreetswebsite aangepast

Om organisaties goed voor te bereiden op het deskundig oordeel van deze commissies hebben wij al enige tijd geleden een handige website ontwikkeld. Deze decreetswebsite helpt je stap voor stap doorheen de procedures, regels en begrippen van het nieuwe decreet. Je kan er chronologisch doorheen het decreet stappen, nieuw geïntroduceerde begrippen ontdekken en bijkomend materiaal downloaden uit onze ’bibliotheek’. De inhoud van de website werd aangepast aan het definitief goedgekeurde decreet en de meest recente versie van het uitvoeringsbesluit. Je kan de site bekijken via deze link.

Indien je na het bekijken van de website toch nog vragen hebt over het nieuwe decreet, neem dan gerust contact op met FOV. We brachten intussen al bij een 75-tal organisaties een uitgebreide presentatie over het decreet.

Interesse? Laat het ons weten!


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA