Beginpagina > Nieuws > Projectoproepen op een rijtje


Projectoproepen op een rijtje

donderdag 13 juli 2017

Na de zomer dienen zich weer een aantal deadlines voor interessante projectoproepen aan. Onder andere de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Gemeenschap stellen middelen ter beschikking. Een kort overizcht.

Buurten op den Buiten

Op 17 mei lanceerde de Koning Boudewijnstichting de oproep “Buurten op den Buiten 2017”. Met deze oproep ondersteunen de Stichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die via een concreet project de sociale cohesie of levenskwaliteit in hun buurt of dorp willen verbeteren. Indieners kunnen tot 5.000 euro financiële steun aanvragen voor hun project.

De oproep richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking. Buurtbewoners die zich formeel of informeel verenigd hebben, organisaties, lokale besturen, … kunnen allemaal een dossier indienen.

Meer informatie over de oproep vindt je op de website van de KBS.

Er is ook een video over de oproep beschikbaar.

Gemeente voor de Toekomst: tot 2.500 euro voor jouw lokale idee

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen lanceren samen een oproep voor lokale projecten, ‘Gemeente voor de Toekomst’. Initiatieven rond thema’s als energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding, landbouw of duurzaam ruimtegebruik komen in aanmerking voor een ondersteuning tot 2.500 euro. Indienen kan tot en met 24 oktober 2017.

Meer info vind je hier.

Projectoproep Cultureel Samenwerkingsakkoord

Na het succes van de eerdere projectoproepen binnen het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, lanceren de ministers van Cultuur Greoli en Gatz een nieuwe oproep voor 2018. Wie een cultureel project wil realiseren in samenwerking met een partner van de andere Gemeenschap kan tot 15 oktober 2017 een voorstel indienen.

Met deze projectoproep willen beide ministers samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen stimuleren. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen.

Elk goedgekeurd project wordt voor een zelfde bedrag vanuit de beide Gemeenschappen ondersteund met € 5.000 (€ 2.500 per Gemeenschap) of € 10.000 (€ 5.000 per Gemeenschap).

Het Samenwerkingsplatform, dat werd opgericht om de uitvoering van het Cultureel Akkoord te begeleiden, zal de projectaanvragen beoordelen.

Meer info vind je hier.

Innovatieve Partnerprojecten “Over de muur kijken”

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, etc. Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk.

De beoordeling zal gebeuren aan de hand van drie criteria, nl. de cross-sectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag wel geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.

De aanvraag moet je indienen via de KIOSK-applicatie. De uiterste indiendatum voor de projectvoorstellen is 30 september 2017.

Meer info vind je hier.

Open Call Vlaanderen Circulair

Minister van Omgeving Joke Schauvliege maakt 1,7 miljoen euro vrij voor circulaire economieprojecten in Vlaanderen. Vlaanderen Circulair lanceert daarom twee projectoproepen: een call voor projecten in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen en een call voor projecten in de Circulaire Stad of rond Circulair Ondernemen.

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. Vanuit de OVAM zal Vlaanderen Circulair deze omslag aanwakkeren. Ministers Muyters en Schauvliege zijn samen de voogdijministers voor de circulaire economie. Deze projectoproep kadert in dat beleid.

Meer info vind je hier.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA