Beginpagina > Nieuws > Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk naar parlement


Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk naar parlement

woensdag 10 mei 2017

Afgelopen vrijdag 5 mei keurde de Vlaamse regering voor de derde keer het voorontwerp van decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Het ontwerp wordt binnen enkele weken in het Vlaams parlement behandeld. De meeste aanpassingen gebeurden naar aanleiding van het advies van de Raad van State, maar ook op basis van overleg met de FOV.

Een jaar na de conceptnota

Net iets meer dan een jaar geleden keurde de Vlaamse Regering een conceptnota van Vlaams cultuurminister Gatz goed. Daarin zette hij de bakens uit voor het nieuwe decreet. De basisuitgangspunten, zo meende de FOV toen, zaten meer dan behoorlijk op spoor, maar onze federatie stelde zich zeer kritisch op ten aanzien van de wijze waarop één en ander naar de praktijk werd vertaald. Toen we eind augustus 2016 de eerste versie van het decreet zagen, konden we niet anders dan bij deze conclusie te blijven. Minister Gatz en zijn kabinet kozen er vervolgens voor om de tijd te nemen om met de FOV in overleg te gaan. De ene keer leidde dit tot oplossingen, de andere keer bleven we van mening verschillen.

Duurzaam en realistisch

Waar ging onze aandacht vooral naar toe? Ten eerste moeten goed werkende organisaties aan de slag kunnen blijven. Ook vinden we dat politieke inmenging in waardegebonden - en door grote groepen vrijwilligers gevoede keuzes - zo beperkt mogelijk moet blijven, dat het nieuwe decreet voldoende ruimte moet geven aan de voortdurende veranderingen in bestaande en nieuwe organisaties. En tot slot… dat het geheel van regels voldoende werkbaar en realistisch is.

Komt dit ontwerpdecreet in voldoende mate tegemoet aan onze fundamentele kritiek van weleer? Vrijdag maakt onze Raad van Bestuur een bilan op en volgende week bespreken we de stand van zaken met onze organisaties.

Aangepast decreetswebsite

Onze leden en bij uitbreiding alle geïnteresseerden konden al enige tijd gebruik maken van de handige decreetswebsite die FOV ontwikkelde. Die website helpt je stap voor stap doorheen de procedures, regels en begrippen van het nieuwe decreet. Je kan er chronologisch doorheen het decreet stappen, nieuwe geïntroduceerde begrippen ontdekken en bijkomend materiaal downloaden uit onze ’bibliotheek’.

De inhoud van de site werd aangepast aan de meest recente versie van het voorontwerp (5 mei 2017) en is dus volledig up-to-date.

Wil je een kijkje nemen? Surf dan naar de decreetswebsite van FOV.

In de rechterkolom kan je het ontwerpdecreet en de Memorie van Toelichting terugvinden.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA