Beginpagina > Nieuws > Vier verenigingen vragen een startsubsidie


Vier verenigingen vragen een startsubsidie

donderdag 27 april 2017

De werksoort verenigingen zal in 2018 mogelijk twee nieuwe organisaties mogen verwelkomen. Vier organisaties hebben namelijk een aanvraag ingediend voor een startsubsidie als vereniging in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De deadline hiervoor was 1 april 2017.

Instroom faciliteren

De startsubsidie is een mechanisme in het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk dat verenigingen die de drempel van 50 actieve afdelingen nog niet bereikt hebben, toch een mogelijkheid tot subsidiëring biedt. Op deze manier is een instroom van nieuwe initiatieven in de sector op geregelde tijdstippen mogelijk. Om kans te maken op een startsubsidie moet je minstens 25 lokale afdelingen of groepen hebben, gespreid over minstens drie Vlaamse provincies.

Maximum twee verenigingen

Met een startsubsidie wil de minister deze initiatieven financieel stimuleren en hen de kans bieden om op termijn te voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden. De startsubsidie is beperkt tot twee verenigingen per beleidsperiode. Bij meerdere aanvragen wordt er rekening gehouden met het ontwikkelingsperspectief van de verenigingen naar een volwaardig erkende vereniging.

Tegen 1 oktober zal het agentschap Sociaal-Cultureel Werk een advies formuleren aan de minister over deze vier dossiers en op 1 december 2017 neemt de minister de definitieve beslissing. Nog even afwachten dus.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA