FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Doe mee met het CultuurContentement
 • Wasabi 2017: geslaagd startschot voor een nieuw sociaal-cultureel jaar

  vrijdag 15 september 2017
  Op de laatste vrijdag van augustus blies het sociaal-cultureel werk verzamelen op Wascabi. Plaats van afspraak was de Tricoterie in Brussel. FOV trakteerde de aanwezigen op een aantal boeiende tussenkomsten van politici, een collega-sectorfederatie en een mediatrainer. Dat alles onder de noemer: niet panikeren, organiseren! Gastvrouw van dienst was Ianka Fleerackers. In dit artikel vind je enkele sfeerbeelden en impressies.
 • Bovenbouw: de pionnen staan er, de verkenners rukken uit

  donderdag 14 september 2017
  Kort voor het zomerreces trok Vlaams Cultuurminister Gatz de discussie over de hervorming van de culturele bovenbouw op gang. Eind 2017 wil hij een scherp beeld over het draagvlak en besluiten kunnen trekken. Intussen bracht ook de Sectorraad Sociaal-cultureel Werk hierover een eerste advies uit. De Raad van Bestuur van de FOV (h)erkende vorige week dit advies in belangrijke mate, maar brengt graag de inschatting van al onze organisaties mee in. Eind september zien we hen. We bezorgen hen ook een digitale bevraging, zodat we een goed beeld hebben bij hoe de 125 organisaties aankijken tegen de plannen van de minister.
 • Provinciale prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 voor Konekt vzw en Luk Verschueren

  donderdag 14 september 2017
  De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft om de twee jaar, en ditmaal voor de laatste keer, de prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk uit voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen. Op voorstel van de jury kende de deputatie de prijs ex aequo toe aan Konekt vzw en aan Luk Verschueren.
 • Oost-Vlaanderen is (tot nu) het CultuurContentst

  donderdag 14 september 2017
  Het CultuurContentement, de gezamenlijke bevraging van verschillende federaties uit de cultuursector, is met veel enthousiasme ontvangen. Al ruim 3.500 deelnemers vulden de vragenlijst in over lokale cultuurbeleving. Op die manier gaven zij hun idee mee over de werking van bijvoorbeeld de bibliotheek, het cultuurcentrum of de ondersteuning van het verenigingsleven. De resultaten geven aanleiding voor een beter cultuurbeleid en voeden de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het is dus ook voor jouw organisatie en achterban van belang! Verspreid daarom de bevraging mee!
 • Alle hens aan dek voor uitvoering decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  donderdag 14 september 2017
  Kort voor het zomerreces keurde het Vlaams Parlement het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Startdatum: 1 januari 2018. Kort nadien legde de Vlaamse regering al een uitvoeringsbesluit voor aan de Raad Sociaal-cultureel werk van de SARC. De FOV zorgde er intussen voor dat onze decreetwebsite is aangepast aan de nieuwste informatie. Volgend jaar worden alle organisaties gevisiteerd, op basis van de “oude” criteria, maar met nieuwe spelregels. Ook is de adviescommissie alvast samengebracht, afspraken over de verdere regels en de oproep van visitatoren worden gemaakt. Kortom, een druk najaar om alles in stelling te kunnen brengen.
 • Aanvullende financieringsvormen: het gouden ei is nog niet voor morgen

  donderdag 14 september 2017
  ‘Ondernemerschap, aanvullende financieringsvormen en professionalisering in de cultuursector stimuleren’. Zo luidt één van de tien strategische doelstellingen voor het beleidsdomein Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019. Bevoegd minister Sven Gatz pakte al in 2016 uit met het zogenaamde ‘Witboek Aanvullende financiering’. Onlangs, in juli 2017, stelde hij met een conceptnota een langetermijnvisie voor op aanvullende financiering en ondernemerschap in de cultuursector.
 • Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

  donderdag 14 september 2017
  De ministerraad keurde begin juni 2017, op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters, een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De huidige regelgeving die dateert uit 1994 wordt hierdoor opgeheven. De inwerkingtreding van deze wet is voorzien voor 1 juli 2018.
 • Vrijetijdswerk: een nieuw statuut voor de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid

  donderdag 14 september 2017
  De non-profit sector is een sector die draait op geëngageerde medewerkers en vrijwilligers. Waar medewerkers betaald worden en onder de arbeidswetgeving vallen, is vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd. De praktijk stelt echter vast dat deze kaders in sommige gevallen niet volstaan. Al geruime klinkt de vraag in de brede non-profit sector naar een regeling voor enkele specifieke functies binnen deze sector.
 • Wascabi 2017: niet panikeren, er zijn nog 10 stoeltjes vrij!

  dinsdag 22 augustus 2017

  Wascabi 2017 staat weer voor de deur. Besef je nu plots dat je nog niet bent ingeschreven? Een mens zou voor minder beginnen panikeren!

  Maar panikeren, daar doe we nu eens niet aan mee. Integendeel. Wascabi 2017 werkt als een wondermiddel voor een hele resem - ongetwijfeld erg herkenbare - angstgevoelens.

 • Start het werkjaar met Wascabi!

  Welkom in de Tricoterie op 31 augustus

  donderdag 13 juli 2017
  Eind augustus? Dan denk je vanzelf aan Wascabi! Hoe kan het ook anders na vier succesvolle edities? Wascabi is inmiddels uitgegroeid tot hét netwerkevent waar iedereen die er ook maar een beetje toe doet het nieuwe werkjaar aftrapt.
 • Projectoproepen op een rijtje

  donderdag 13 juli 2017
  Na de zomer dienen zich weer een aantal deadlines voor interessante projectoproepen aan. Onder andere de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Gemeenschap stellen middelen ter beschikking. Een kort overizcht.
 • Na de zomer regent het beslissingen...

  donderdag 13 juli 2017
  Het team van FOV duikt de zomer in, na een jaar waarin het al decreet was dat de klok sloeg. Maar geen nood, we blijven bereikbaar tijdens de zomermaanden. We profiteren even van de luwte om ons klaar te stomen voor wat een druk najaar belooft te worden!


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA