FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Regering zet rechten en goed bestuur van organisaties op de helling

  woensdag 22 maart 2017
  Vertrouwen boven verantwoording en een meer klantgerichte benadering: de Vlaamse Regering zou het anders en beter doen, ook voor het verenigingsleven. Twee passages in het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk doen echter het tegendeel vermoeden. Ze snijdt daarin de bocht wel erg kort af in een poging te hoge werklast voor de eigen administratie te vermijden. Deze passages zullen bovendien navolging kennen in andere sectoren, binnen en buiten Cultuur.
 • Vlaamse Regering keurt decreet sociaal-cultureel werk goed (bis)

  woensdag 22 maart 2017
  Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de tweede keer goed. Nu kan de Raad van State zich erover buigen. Intussen loopt ook het overleg met de FOV rond een aantal heikele punten voort.
 • Vlaming wil leren, een leven lang

  woensdag 22 maart 2017
  In Vlaanderen volgt 7% van de 25-64-jarigen een bijkomende opleiding. Dat is in vergelijke met andere landen niet erg veel. Is de Vlaming zich wel bewust van het belang van levenslang leren? Die vraag stelt de Vlaamse overheid zich regelmatig met het oog op het opstellen van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Wat blijkt? De Vlaming wil wel degelijk leerkansen en wil dat de overheid hem daarin ondersteunt.
 • Hart boven Hard wil iedereen mee aan tafel op 7 mei

  vrijdag 17 maart 2017
  Twee jaar op rij bracht Hart boven Hard meer dan 20.000 mensen op straat voor een andere samenleving. Tijd voor een volgende editie, aldus de burgerbeweging. Ditmaal roept ze op om samen letterlijk op tafel te kloppen. De langste tafel ooit nog wel, in het hart van Brussel, een tafel waar plaats is voor iedereen...
 • Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder

  vrijdag 17 maart 2017
  UGent-onderzoekers analyseerden data over vrijwilligerswerk, werkzaamheid en gezondheid bij meer dan 40.000 Europeanen. Hun resultaten, die deze maand werden gepubliceerd, tonen dat vrijwilligers gezonder zijn, en vaker aan het werk dan anderen.
 • HIVA onderzoekt beleidsparticipatie nieuwe Vlamingen

  donderdag 16 maart 2017
  In de loop van 2016 verrichtte het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur onderzoek naar beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. De onderzoekers gingen na hoe de participatie van personen van buitenlandse herkomst aan het Vlaamse beleid gemaximaliseerd kan worden.
 • Een nieuw jasje voor de vrijwilligerswet

  donderdag 16 maart 2017
  Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de vrijwilligerswet in 2015 besloten ministers Maggie De Block en Kris Peeters de wet te evalueren. Aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers, een federaal adviesorgaan, werd gevraagd de wet grondig te analyseren en aan te geven op welke vlakken de wet beter kan. Op basis van dit advies heeft minister De Block begin maart een aangepast wetsontwerp voor de vrijwilligerswet opgemaakt.
 • De vrijetijdswerker: een voorstel voor een semi-agoraal statuut in de sportsector

  donderdag 16 maart 2017
  De Vlaamse Regering heeft vrijdag 24 februari onder impuls van minister Muyters een visietekst goedgekeurd over de contouren van een semi-agoraal statuut voor de sportsector. De bedoeling van dit statuut is om een volwaardig derde kader te creëren dat de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid op een consistente manier kan invullen. In de visienota wordt dit statuut aangeduid met de term vrijetijdswerker.
 • Het decreet voor dummies

  dinsdag 14 februari 2017
  Het aankomende nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk brengt heel wat veranderingen met zich mee. Het leidt bij organisaties tot nieuwe verwachtingen en misschien ook een nieuwe strategieën. FOV blijft de recente ontwikkelingen op de voet volgen en ondersteunt haar leden in deze tijden van verandering.
 • Heel de sector schrijft een gezamenlijke brief

  Drie fundamentele kwesties voor minister Gatz

  dinsdag 14 februari 2017
  Vorige week schreven 132 sociaal-culturele organisaties een brief aan Vlaams cultuurminister Sven Gatz. Zij gaven hierin aan dat ze in het verse voorontwerp van decreet goede en minder goede veranderingen zagen. Maar ze wilden vooral extra veel nadruk leggen op drie belangrijke kwesties: (1) organisaties die goed werken verdienen vertrouwen, (2) ook kleine organisaties verdienen groeikansen en (3) alle organisaties én beoordelaars verdienen minder plan- en verantwoordingsstress.
 • Beslissingen over (ex-)Gesco en (ex-)DAC

  dinsdag 14 februari 2017
  Minister Gatz besliste eind 2016 om de geregulariseerde gescomiddelen voor de verschillende organisaties toe te voegen aan hun decretale subsidie-enveloppes. De middelen voor de organisaties zonder decretale erkenning worden op een termijn van twee jaar uitgedoofd. Voor de DAC-normalisering ging begin januari ook de tweede fase van start.
 • SCWITCH zoekt partners voor managementondersteuning

  dinsdag 14 februari 2017
  SCWITCH steekt alweer een tandje bij, ditmaal met de uitbouw van een expertendatabank over zakelijk organisatiemanagement. Hun doel? Zoveel mogelijk straffe freelancers en bureaus met expertise en ervaring verzamelen. Heb jij ervaring met begeleiding van socioculturele organisaties in organisatiemanagement, verandermanagement, financieel beheer, aanvullende financiering, beleidsplanning, communicatie, enzovoort? Dan verdien je zeker een plaats in de expertendatabank van SCWITCH.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA