FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Doe mee met het CultuurContentement Alle wat je wil weten over het nieuw decreet
 • 2018, een jaar vol vrijwilligerswerk

  dinsdag 14 november 2017
  2018 belooft weer een boeiend jaar te worden voor vrijwilligers. De gewijzigde vrijwilligerswet wordt van kracht en het gecoördineerd vrijwilligersbeleid zal verder uitgewerkt worden. In dat kader zal Vlaanderen in 2018 een rol opnemen inzake de gratis vrijwilligersverzekering en de vrijwilligersacademies.
 • Grote verwarring over verenigingswerk

  dinsdag 14 november 2017
  Op maandag 23 oktober kondigde minister De Block aan dat de maatregel ‘vrijetijdswerk’ uit het zomerakkoord werd goedgekeurd op de ministerraad van de federale regering. In ons artikel van 14 september beschreven we reeds de grote lijnen van dit nieuwe statuut. Het was toen nog afwachten voor welke functies het statuut van verenigingswerk van toepassing zou zijn. Na het semi-agoraal statuut en het statuut van vrijetijdswerker spreekt men nu over het verenigingswerk. Verwarring troef dus: drie namen voor eenzelfde statuut en een functielijst die meer vragen oproept dan beantwoordt.
 • 2018: het jaar van de uitvoering en nieuwe plannen

  Minister Gatz stelt beleidsbrief Cultuur voor

  dinsdag 14 november 2017
  Op 9 november stelde Vlaams Cultuurminister Sven Gatz zijn beleidsbrief voor in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Voor een aantal sectoren wordt 2018 het jaar van de uitvoering en verfijning van decreten. Vooral zijn “transversaal” beleid krijgt bijkomende impulsen. Het mag voor minister Gatz dan wel het laatste volledige jaar in deze legislatuur zijn, aan actie- en andere plannen ontbreekt het hem niet. Een overzicht.
 • Alle hens aan dek voor goede start decreet

  dinsdag 14 november 2017
  De Vlaamse regering keurde op 27 oktober het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Hiermee is de laatste wettelijke klip genomen om volop aan de uitvoering te kunnen beginnen. Nog tot morgen loopt de open oproep om kandidaat-visitatoren en -deskundigen aan te trekken. De visitaties bij de organisaties starten in april volgend jaar. De adviescommissie legt intussen de laatste hand aan het protocol dat een en ander in goede banen moet leiden.
 • Begroting 2018 effent pad voor meer beleidsruimte voor Gatz

  dinsdag 14 november 2017
  Vlaams Cultuurminister Sven Gatz toonde zich tevreden toen hij in de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement de begroting Cultuur voor 2018 presenteerde. Met vers geld kan hij hier en daar extra prikkels geven, en met de verdeling van de provinciale en (ex-)Gescomiddelen over de diverse domeinen ziet hij de volgende jaren veel meer extra beleidsruimte ontstaan.
 • De mening van het sociaal-cultureel volwassenenwerk over hun bovenbouw

  Leden FOV antwoorden massaal op bevraging

  dinsdag 14 november 2017
  In juli trok Vlaams Cultuurminister Gatz in het Vlaams parlement enkele penseelstreken rond de bovenbouw. Daarna duidde hij twee coaches aan, Koen Van Dyck en Yves Larock. Zij zullen hem eind november een rapport bezorgen over het draagvlak bij de diverse bovenbouwspelers en mogelijke oplossingen. Maar hoe kijken de organisaties zelf naar deze discussie? De FOV vroeg het aan zijn leden. Ruim drie kwart van de organisaties vulde de bevraging in.
 • Burgerkabinet Brussel: burgers geven aanbevelingen aan minister Gatz

  maandag 13 november 2017
  Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz wil de burger betrekken bij zijn beleid en lanceerde daartoe meerdere Burgerkabinetten. Een Burgerkabinet is een traject dat wordt afgelegd met burgers waarbij er onderling in dialoog wordt gegaan over verschillende thema’s. De einddoelstelling is het formuleren van een aantal aanbevelingen over een bepaald beleidsdomein. In 2015 vond een eerste Burgerkabinet plaats over het thema ‘cultuur’, in 2016 over ‘jeugd’.
 • Startsubsidie sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de Fietsersbond en De Sjelter

  maandag 13 november 2017
  Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om de Fietsersbond en De Sjelter een startsubsidie toe te kennen in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het huidige decreet voorziet namelijk dat organisaties die nog niet in aanmerking komen voor een volwaardige erkenning toch een subsidie kunnen krijgen.
 • Nieuwe reiswet bevat nog steeds pijnpunten

  maandag 13 november 2017
  Het parlement keurde op 9 november de wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De huidige regelgeving die dateert uit 1994 wordt hierdoor opgeheven. De inwerkingtreding van deze wet is voorzien voor 1 juli 2018. Maar niet alle pijnpunten zijn weggewerkt, zo stellen we vast.
 • Gegevensbescherming: Brouwers (CD&V) en Segers (sp.a) vragen ondersteuning voor sector

  maandag 13 november 2017
  Tijdens de vergadering van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Media op 19 oktober 2017 stond de GDPR, de Europese verordening over gegevensbescherming op de agenda. Deze Europese verordening is nu reeds van kracht, maar alle bedrijven en organisaties hebben nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich definitief in orde te stellen met de regelgeving. Karin Brouwers (CD&V) en Katia Segers (sp.a) uitten in de commissie hun bezorgdheid over de gevolgen van de nieuwe wet op de gegevensbescherming voor organisaties in de cultuur-, jeugd- en mediasector.
 • Een bovenlokaal cultuurdecreet: de visie van Bart Caron

  maandag 13 november 2017
  Het "bovenlokale" is momenteel de ’talk of the town’ in beleidskringen. Bart Caron (Groen) vuurt nu als eerste de discussie aan met een eigen conceptnota. Achter de schermen werkt minister Gatz intussen naarstig aan een bovenlokaal cultuurdecreet. De teksten daarvan, die nog voor het kerstreces voor de eerste keer op de regering moeten verschijnen, zijn voorlopig nog niet publiek. De insteek van Bart Caron is dat wel. We werpen een eerste blik.
 • Investeringssubsidies voor energiezuinige culturele infrastructuur

  donderdag 9 november 2017
  Is uw locatie energiezuinig? Niet? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een premie, beschikbaar gemaakt door cultuurminister Gatz. Het energiezuinig maken van culturele infrastructuur is namelijk sinds kort een nieuwe prioriteit. Het FoCI organiseert op 6 december een informatievoormiddag.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA