FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Nieuwe VRIND

  dinsdag 15 november 2016
  Dé cijferbijbel over Vlaanderen is weer uitgekomen. De 24ste editie van de VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving. Zij koppelt deze tevens aan de ambities van de Vlaamse Regering. Ook het sociaal-cultureel werk heeft een vaste plaats in de bundel, met een speciale verwijzing naar Boekstaven.
 • Beleidsbrief Cultuur ’16-’17 en de begroting ’17: een eerste lezing

  dinsdag 15 november 2016
  Op donderdag 17 november bespreekt de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement met minister Gatz de beleidsbrief Cultuur en de begroting voor 2017. In afwachting van de bespreking geven wij graag een overzicht van de meest relevante passages voor het sociaal-cultureel werk. Cursief voegen we er geregeld eigen noten aan toe. Aan het einde van het artikel informeren we over de begroting voor 2017.
 • Niet-commerciële dienstensector blijkt beste investering

  dinsdag 15 november 2016
  Uit een recente studie van de studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat investeren in de niet-commerciële dienstensector het meeste effect heeft op de Belgische en Vlaamse economie. Zo heeft een overheidsinvestering van 1 miljoen euro in het verenigingsleven een bruto toegevoegde waarde van € 815.760 euro.
 • Wat schrijven andere ministers in hun beleidsbrieven?

  dinsdag 15 november 2016
  Eind oktober verschenen de jaarlijkse beleidsbrieven van de Vlaamse ministers. Een minister kan meerdere beleidsbrieven voorleggen, afhankelijk van het aantal domeinen waar hij of zij voor bevoegd is. Deze brieven geven een meer gedetailleerde invulling aan de zogenaamde beleidsnota’s die ministers aan het begin van de regeerperiode presenteren. FOV nam ze naar goede gewoonte onder de loep en presenteert je de belangrijkste passages.
 • Subsidies voor sociaal-cultureel werk ‘staatssteunproof’

  maandag 14 november 2016
  De subsidies die via het toekomstige decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk worden uitgekeerd, zullen niet kunnen bestempeld worden als staatssteun. Tot dat oordeel kwam het departement Cultuur van de Vlaamse overheid. Dat is goed nieuws, want tot op heden was er niet veel duidelijkheid over de toepassing van de Europese staatssteunregeling voor onze sector.
 • Vlaamse overheid denkt na over zichzelf

  Groenboek Bestuur nodigt burgers en organisaties uit mee te denken

  maandag 14 november 2016
  “Welke Vlaamse overheid is vandaag én morgen nodig om de uitdagingen in onze samenleving samen aan te pakken?”. Met deze centrale vraag wil het Groenboek Bestuur sporen aftoetsen om de Vlaamse overheid te hervormen. De open consultatie moet onder meer uitmonden in een nieuw Vlaams bestuursdecreet dat in 2018 zijn beslag wil krijgen. De bevraging loopt tot eind december.
 • Projectoproep Fedasil voor koepelorganisaties

  woensdag 9 november 2016
  Fedasil publiceert jaarlijks een nationale projectoproep om in te spelen op actuele noden in de Belgische opvangstructuren. Voor de projectoproep 2017 schuift het Agentschap vier prioriteiten naar voor. Op die manier wil het Agentschap bijdragen tot het succes van integratie. Op 23 november vindt een ’projectbeurs’ plaats voor wie meer uitleg wenst over deze oproep voor koepelorganisaties.
 • Versnelde uitrol UiTPAS krijgt steun van de Commissie Cultuur

  donderdag 20 oktober 2016
  In de cultuurcommisie van het Vlaams Parlement van 29 september kwam de UiTPAS weer eens aan bod. De UitPAS is een spaar- en voordeelkaart stimuleert iedereen om meer en anders te participeren aan het ruime vrijetijdsaanbod in cultuur en sport. Verschillende gemeenten en regio’s gebruiken maken inmiddels gebruik van het systeem. Maar hoe kijkt de minister daar tegenaan en moeten er extra middelen komen om de uitrol over heel Vlaanderen te versnellen? Dat wilde Caroline Bastiaens (CD&V) van Vlaams minister Gatz weten.
 • SCWITCH gaat sterk van start en zoekt een projectmanager!

  donderdag 20 oktober 2016
  In april van dit jaar vierden we de geboorte van SCWITCH. In oorsprong een initiatief van FOV en Sociare, maar intussen kent de boreling al heel wat co-ouders: de Ambrassade, Bond Beter Leefmilieu, Formaat, Forum voor Amateurkunsten, Minderhedenforum, ngo-federatie, Verenigde Organisaties Beeldkunst, ’de Verenigde Verenigingen’ en Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra zetten mee hun schouders onder het project. SCWITCH nam meteen een vliegende start. De socioculturele sector bespaarde dankzij dit initiatief al ruim €23.000 op loonadministratie. Meer dan 100 organisaties maakten al gebruik van de bijstand die SCWITCH biedt. De tijd is nu rijp om een projectmedewerker aan te werven om op stapel staande initiatieven uit te bouwen.
 • Naar een nieuwe architectuur voor de "bovenbouw"?

  donderdag 20 oktober 2016
  Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werkte een interne nota uit over de harmonisatie van de bovenbouw. Die is inmiddels overgemaakt aan het kabinet van minister Gatz. De inhoud van de nota en de visie die eraan ten grondslag ligt is vooralsnog niet bekend. Dit gaf aanleiding tot een vraag van parlementslid Marius Meremans in de Commissie Cultuur.
 • Middenveld krijgt €100 miljoen extra?

  woensdag 19 oktober 2016
  De grote, zwarte hoed ging met een sierlijke zwaai van het hoofd en Lorin Parys (N-VA) toverde er grote getallen uit. Met figuurlijk vuurwerk onthulde hij hoe de middelen van het middenveld niet krompen, maar juist toenamen de afgelopen jaren. Het middenveld denkt er het zijne van. FOV ook.
 • De plaats van levenslang leren in de Europese Sociale Pijler

  dinsdag 18 oktober 2016
  In zijn State of the Union van 2015 kondigde voorzitter van de Europese Commissie Juncker aan een Europese Pijler van Sociale Rechten te willen ontwikkelen. In maart van dit jaar verscheen een eerste lijst van domeinen die deze pijler moeten vormgeven, waaronder volwasseneneducatie en levenslang leren. EAEA, de Europese Associatie voor Volwasseneneducatie die meer dan 140 ngo’s uit 45 landen overkoepelt, wierp een kritische blik op de ontwerpteksten over deze thema’s.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA