FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Het decreet voor dummies

  dinsdag 14 februari 2017
  Het aankomende nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk brengt heel wat veranderingen met zich mee. Het leidt bij organisaties tot nieuwe verwachtingen en misschien ook een nieuwe strategieën. FOV blijft de recente ontwikkelingen op de voet volgen en ondersteunt haar leden in deze tijden van verandering.
 • Heel de sector schrijft een gezamenlijke brief

  Drie fundamentele kwesties voor minister Gatz

  dinsdag 14 februari 2017
  Vorige week schreven 132 sociaal-culturele organisaties een brief aan Vlaams cultuurminister Sven Gatz. Zij gaven hierin aan dat ze in het verse voorontwerp van decreet goede en minder goede veranderingen zagen. Maar ze wilden vooral extra veel nadruk leggen op drie belangrijke kwesties: (1) organisaties die goed werken verdienen vertrouwen, (2) ook kleine organisaties verdienen groeikansen en (3) alle organisaties én beoordelaars verdienen minder plan- en verantwoordingsstress.
 • Beslissingen over (ex-)Gesco en (ex-)DAC

  dinsdag 14 februari 2017
  Minister Gatz besliste eind 2016 om de geregulariseerde gescomiddelen voor de verschillende organisaties toe te voegen aan hun decretale subsidie-enveloppes. De middelen voor de organisaties zonder decretale erkenning worden op een termijn van twee jaar uitgedoofd. Voor de DAC-normalisering ging begin januari ook de tweede fase van start.
 • SCWITCH zoekt partners voor managementondersteuning

  dinsdag 14 februari 2017
  SCWITCH steekt alweer een tandje bij, ditmaal met de uitbouw van een expertendatabank over zakelijk organisatiemanagement. Hun doel? Zoveel mogelijk straffe freelancers en bureaus met expertise en ervaring verzamelen. Heb jij ervaring met begeleiding van socioculturele organisaties in organisatiemanagement, verandermanagement, financieel beheer, aanvullende financiering, beleidsplanning, communicatie, enzovoort? Dan verdien je zeker een plaats in de expertendatabank van SCWITCH.
 • Survey Sociaal-culturele verschuivingen: Vlaams verenigingsleven stabiel

  dinsdag 14 februari 2017
  De survey Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey) bestaat 20 jaar. De survey peilt sinds 1996 met een toevallige steekproef bij Nederlandstalige inwoners in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s.
 • Reflecteren over je organisatie? Een kwestie van goed bestuur!

  dinsdag 14 februari 2017
  "Goed bestuur" is een principe waarmee vaak en graag word geschermd, zowel in de profit als in de non-profit sector. Vanzelfsprekend is niemand er tegen. Maar wat verstaan we juist onder dit containerbegrip? En hoe kan je er mee aan de slag in je organisatie? De Koning Boudewijnstichting probeert een antwoord te bieden met een handige tool.
 • Persbericht – Wetsvoorstel Vrijwilligerswerk gaat niet in op echte noden sector

  maandag 6 februari 2017
  Een artikeltje in De Morgen (DM 1/2/2017) over een nieuw wetsvoorstel rond vrijwilligerswerk deed de wenkbrauwen van vrijwilligersorganisaties fronsen. Het voorstel slaagde er niet in om een antwoord te bieden op een reeks gekende verzuchtingen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Een gemiste kans. Daarom kropen vijftien organisaties, waaronder FOV, in de pen voor onderstaand persbericht. Een oproep aan bevoegd minister van Sociale Zaken De Block om op haar beurt met een voorstel te komen dat wél gebaseerd is op de echte noden van de brede sector.
 • Een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  maandag 23 januari 2017
  Meer dan een jaar geleden gaf Cultuurminister Sven Gatz de aanzet voor de opmaak van een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Na een traject met onder meer een hoorzitting in de commissie cultuur en verschillende gesprekken met de FOV werd het voorontwerp van decreet op 23 december voor de eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na advies van onder meer de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media en overleg met de sociale partners zal dit voorontwerp opnieuw besproken worden door de Vlaamse Regering, zodat ook de Raad van State er zijn licht over kan laten schijnen. Rond de paasvakantie zal de regering de teksten dan vermoedelijk doorsturen naar het parlement. Hieronder bespreken we kort de belangrijkste uitgangspunten van het voorontwerp van decreet.
 • Voorontwerp van decreet: een eerste bilan

  maandag 23 januari 2017
  Het voorontwerp van decreet ligt nu op de tafel van advies- en overlegfora. Ook de FOV maakte een eerste bilan op. We zien, na de geregelde contacten dit najaar, reële veranderingen en verbeteringen tegenover de versie van eind augustus. Drie fundamentele kwesties baren ons echter nog veel zorgen. We vragen aan de minister en de betrokken parlementairen om zich hier écht over te bezinnen: een kleine moeite om onrust, onrechtvaardigheid en planlast weg te werken. Bekijk zeker ook ons filmpje!
 • Indiendata om in de gaten te houden

  maandag 23 januari 2017
  De maanden februari, maart en april herbergen een aantal belangrijke sociaal-culturele niet in het minst die van 31 maart 2017. Dat is de immers de laatste dag waarop sociaal-culturele volwassenenorganisaties hun jaarlijkse voortgangsrapport mogen indienen. We zetten het even op een rijtje:
 • Wat betekent dit decreet echt voor organisaties?

  maandag 23 januari 2017
  Een decreet lijkt vaak een theoretische ver-van-mijn-bedshow. Moeilijke taal, onbekende begrippen en een wiskundig subsidiemodel waar zelfs Albert Einstein even op moet kauwen. Met het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk is het helaas niet anders. Maar vergis je niet, het heeft wel degelijk een reële impact op je manier van werken, op je subsidies en op de papierberg die je aanlevert aan de administratie. Je kan je er dus toch maar beter even in verdiepen. Om je het decreet levensecht te laten ervaren, ontwikkelde FOV een website. Geen tover-tool, maar het maakt het hopelijk eenvoudiger de dingen te begrijpen.
 • Sector ziet knelpunten in voorontwerp decreet SCVW

  vrijdag 20 januari 2017
  De FOV heeft het voorontwerp van decreet voorgelegd aan zijn leden, de organisaties op wie het nieuwe decreet straks van invloed is. Naar aanleiding van onze bevraging lieten zij hun gedachten de vrije loop. Wat is volgens hen de impact van de nieuwe regelgeving? Heeft minister Gatz de juiste keuzes gemaakt of is er nog ruimte voor verbetering?


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA