FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Doe mee met het CultuurContentement Alle wat je wil weten over het nieuw decreet
 • 25ste en laatste editie van VRIND voorgesteld

  woensdag 11 oktober 2017
  Op 6 oktober is de nieuwe editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) voorgesteld. De VRIND geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving. Zij koppelt die tevens aan de ambities van de Vlaamse Regering. Ook het sociaal-cultureel werk heeft een vaste plaats in de bundel, met een speciale verwijzing naar Boekstaven. Deze 25ste editie sluit een tijdperk af, want het is meteen ook de laatste.
 • Nieuwe namen in het sociaal-cultureel werk

  dinsdag 10 oktober 2017
  Zowel in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement als bij het departement CJM en in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk mogen we enkele nieuwe namen en gezichten verwelkomen. Een overzichtje.
 • Sociaal-culturele organisaties blij met Nobelprijs voor de Vrede voor ICAN

  maandag 9 oktober 2017
  Het Nobelprijscomitť in Oslo kende de Nobelprijs voor de Vrede 2017 toe aan de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). ICAN is een platform van 468 partnerorganisaties in 101 landen, waaronder BelgiŽ, dat ijvert voor de totale eliminatie van kernwapens, het grootste massavernietigingswapen van deze tijd. De Belgische vredesbeweging, waartoe ook heel wat Vlaamse sociaal-culturele organisaties zich rekenen, zijn erg tevreden met dit hart onder riem van het Nobelprijscomitť.
 • Minister Gatz zoekt deskundige visitatoren

  maandag 9 oktober 2017
  Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe decreet in werking dat de subsidiŽring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Hiervoor is Vlaams Cultuurminister Sven Gatz op zoek naar geŽngageerde deskundigen die deel willen uitmaken van de visitatie- en beoordelingscommissies. Deze commissies zullen vanaf 2018 de werking en de plannen van sociaal-culturele organisaties evalueren en beoordelen.
 • Bovenbouw: eerst draagvlak in kaart, dan knopen doorhakken

  maandag 9 oktober 2017
  In december wil Vlaamse cultuurminister Gatz de knopen rond de “bovenbouw” doorhakken. Intussen laat hij door twee externe begeleiders de standpunten in kaart brengen. Dat moet tot een helderder beeld van de gewenste situatie leiden. Ook de parlementsleden zetten tijdens een gedachtewisseling in de cultuurcommissie enkele pionnen op het speelveld. De minister wil realistisch omgaan met het draagvlak.
 • Verwerking van persoonsgegevens: Scwitch helpt je!

  maandag 9 oktober 2017
  Weldra behoren zowel een aantal Europese richtlijnen i.v.m. privacy van gegevens als de Belgische privacywet van 1992 tot het verleden. Vooral het toenemend digitaal datagebruik en de verouderde wetgeving vroegen om een actualisering. En dus wordt een nieuwe Europese verordening rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties in regel zijn met de nieuwe vereisten.
 • 500.000 euro extra voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

  maandag 9 oktober 2017
  Met de septemberverklaring trok het nieuwe parlementaire jaar zich in Vlaanderen op gang. Tegelijk werden de eerste lijnen voor de begroting 2018 bekend gemaakt. Goed nieuws voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk: cultuurminister Gatz maakt bijkomend 500.000 euro vrij.
 • Wasabi 2017: geslaagd startschot voor een nieuw sociaal-cultureel jaar

  vrijdag 15 september 2017
  Op de laatste vrijdag van augustus blies het sociaal-cultureel werk verzamelen op Wascabi. Plaats van afspraak was de Tricoterie in Brussel. FOV trakteerde de aanwezigen op een aantal boeiende tussenkomsten van politici, een collega-sectorfederatie en een mediatrainer. Dat alles onder de noemer: niet panikeren, organiseren! Gastvrouw van dienst was Ianka Fleerackers. In dit artikel vind je enkele sfeerbeelden en impressies.
 • Bovenbouw: de pionnen staan er, de verkenners rukken uit

  donderdag 14 september 2017
  Kort voor het zomerreces trok Vlaams Cultuurminister Gatz de discussie over de hervorming van de culturele bovenbouw op gang. Eind 2017 wil hij een scherp beeld over het draagvlak en besluiten kunnen trekken. Intussen bracht ook de Sectorraad Sociaal-cultureel Werk hierover een eerste advies uit. De Raad van Bestuur van de FOV (h)erkende vorige week dit advies in belangrijke mate, maar brengt graag de inschatting van al onze organisaties mee in. Eind september zien we hen. We bezorgen hen ook een digitale bevraging, zodat we een goed beeld hebben bij hoe de 125 organisaties aankijken tegen de plannen van de minister.
 • Provinciale prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 2017 voor Konekt vzw en Luk Verschueren

  donderdag 14 september 2017
  De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft om de twee jaar, en ditmaal voor de laatste keer, de prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk uit voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen. Op voorstel van de jury kende de deputatie de prijs ex aequo toe aan Konekt vzw en aan Luk Verschueren.
 • Oost-Vlaanderen is (tot nu) het CultuurContentst

  donderdag 14 september 2017
  Het CultuurContentement, de gezamenlijke bevraging van verschillende federaties uit de cultuursector, is met veel enthousiasme ontvangen. Al ruim 3.500 deelnemers vulden de vragenlijst in over lokale cultuurbeleving. Op die manier gaven zij hun idee mee over de werking van bijvoorbeeld de bibliotheek, het cultuurcentrum of de ondersteuning van het verenigingsleven. De resultaten geven aanleiding voor een beter cultuurbeleid en voeden de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het is dus ook voor jouw organisatie en achterban van belang! Verspreid daarom de bevraging mee!
 • Alle hens aan dek voor uitvoering decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  donderdag 14 september 2017
  Kort voor het zomerreces keurde het Vlaams Parlement het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Startdatum: 1 januari 2018. Kort nadien legde de Vlaamse regering al een uitvoeringsbesluit voor aan de Raad Sociaal-cultureel werk van de SARC. De FOV zorgde er intussen voor dat onze decreetwebsite is aangepast aan de nieuwste informatie. Volgend jaar worden alle organisaties gevisiteerd, op basis van de “oude” criteria, maar met nieuwe spelregels. Ook is de adviescommissie alvast samengebracht, afspraken over de verdere regels en de oproep van visitatoren worden gemaakt. Kortom, een druk najaar om alles in stelling te kunnen brengen.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA