FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2015 Lees de nieuwe Beleispost
 • Vlaams Parlement gevoelig voor haastwerk rond een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  vrijdag 13 mei 2016
  Vorige week werden de verschillende conceptnota’s voorgesteld in de Commissie Cultuur van het parlement. Gisteren was het de beurt aan de sector en enkele deskundigen. De conclusie na een lange namiddag besprekingen was echter eensluidend: de conceptnota van minister Gatz vraagt nog veel overleg en denkwerk alvorens de tekst kan omgezet worden in een werkbaar decreet.
 • Sisca: deadline nadert

  donderdag 12 mei 2016
  Het nieuwe online gegevensregistratiesysteem Sisca van de Vlaamse overheid is enkele maanden geleden gelanceerd. Een deel van de gegevens die organisaties vroeger in hun voortgangsrapporten zetten, kunnen zij nu online doorgeven. De deadline voor de registratie is 31 mei.
 • Gesco: een stand van zaken

  donderdag 12 mei 2016
  De eerste schrijf gescomiddelen onder kabinet Gatz is inmiddels uitbetaald. De nieuwe manier van betalen verliep zonder problemen en over de plannen over de verdere integratie van deze tewerkstellingsmiddelen in de budgetten, verwachten we de komende weken meer duidelijkheid. Sommige organisaties zagen hun middelen fors verminderen doordat de berekening op 2014 was geënt. Onderzoek moest dit bevestigen, maar het antwoord laat op zich wachten. Deze organisaties rekenen er nog altijd op dat hun subsidie opnieuw zal aansluiten bij de realiteit.
 • Een kloof tussen verhaal en praktijk

  woensdag 11 mei 2016
  Vlaams cultuurminister Sven Gatz heeft in de conceptnota een straf verhaal neergezet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De overgrote meerderheid van onze sector kan zich hier dan ook in vinden. Maar wanneer hij in dezelfde conceptnota het concrete beleidskader op de rails zet, wordt de kloof met zijn straf verhaal groot en het draagvlak in de sector angstvallig klein.
 • De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar: tijd voor een evaluatie!

  woensdag 11 mei 2016
  Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vrijwilligerswet is de Hoge Raad voor Vrijwilligers in 2015 gestart met de een grondige evaluatie van deze wet. De Hoge raad is een erkende adviesraad van de federale overheid waarin overheid en het middenveld zetelen. Onder meer de FOV, de Ambrassade en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk maken er deel van uit.
 • Voer voor discussie: vier conceptnota’s voor het SCW

  woensdag 11 mei 2016
  De afgelopen maanden werd er heel wat geschreven over een nieuw decreet voor het sociaal-cultureel werk. Maar liefst drie parlementsleden en een minister lieten hun licht schijnen over de kwestie. De vier conceptnota’s werden donderdag 28 april voorgesteld in de Commissie Cultuur. De komende weken vindt het debat plaats.
 • Het voorjaar kleurt sociaal-cultureel

  maandag 25 april 2016
  Nu de Vlaamse Regering de conceptnota sociaal-cultureel volwassenenwerk heeft goedgekeurd (zie eerdere berichtgeving), werkt de politieke wereld op twee fronten verder: de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement bespreekt vanaf 28 april vier conceptnota’s, de minister geeft zichzelf zes weken om een decreettekst voor te bereiden.
 • Het ei van minister Gatz

  Vlaamse regering keurt conceptnota sociaal-cultureel volwassenenwerk goed

  maandag 25 april 2016
  Het is zover: op vrijdag 15 april keurde de Vlaamse Regering de conceptnota over het sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Hierin zet Cultuurminister Sven Gatz de lijnen uit voor een nieuw decreet voor onze sector. Tijdens de Algemene Vergadering van de FOV gaf hij op 19 april toelichting en ging hij uitgebreid in op de vragen en bedenkingen. De minister wil in de zomer al met het decreet naar de regering.
 • Jaarverslag FOV online te raadplegen

  vrijdag 22 april 2016
  De Algemene Vergadering van FOV vond dit jaar plaats in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Minister Gatz was de eregast. Hij kwam er zijn conceptnota voor een nieuw decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk voorstellen. Voor de eerste maal lanceerde FOV een elektronische versie van zijn jaarverslag. Dat is vanaf heden online te consulteren.
 • SCWITCH is geboren: feest in de KVS!

  vrijdag 22 april 2016
  De TOP-zaal van de Koninkljike Vlaamse Schouwburg in Brussel is inmiddels vertrouwd terrein voor de socioculturele sector. Voor het feestje ter ere van het kersverse SCWITCH tekenden er zo’n 200 mensen present. Die stevige opkomst zegt veel over de nieuwsgierigheid en interesse die er heerste voor deze coöperatie met sociaal oogmerk. SCWITCH dient zich aan als een ondersteuner voor zakelijk organisatiemanagement, ontstaan uit een initiatief van FOV en Sociare.
 • Wat kan SCWITCH voor jou betekenen?

  vrijdag 22 april 2016
  19 april 2016 staat voortaan bekend als de geboortedag van SCWITCH. SCWITCH is een initiatief van FOV en Sociare, de werkgeversfederatie voor de socioculturele sector. SCWITCH biedt dienstverlening aan die organisaties versterkt in hun zakelijk management. Diezelfde dag ging ook www.scwitch.be online. Die website staat vol interessante (en vaak ook kosteloze!) tools zoals een statutenbouwer, een btw-adviesverlener en heel wat opensource-informatie.
 • Schrijf je in voor lancering SCWITCH

  vrijdag 25 maart 2016


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA