FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

 • Save the date: FOV verandert van naam op 24 januari

  donderdag 7 december 2017
  Ook in 2018 gaat FOV weer helemaal voor een stevige connectie met en tussen haar leden. Niets nieuws dus, want we blijven doen waar we goed in zijn. Eén ding verandert wel: onze naam. Nog iets meer dan een maand kan je terecht op onze vertrouwde website www.fov.be, want ook die gaat veranderen. Op 24 januari heffen we graag met jou het glas om dit in te luiden. Noteer die dag dus nu al in je agenda!
 • Socius en FOV lanceren tijdlijn decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  donderdag 7 december 2017
  De afgelopen twee jaar stonden voor FOV en Socius in belangrijke mate in het teken van een nieuw decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen. De vernieuwde regelgeving gaat in op 1 januari 2018. Om de de belangrijkste decretale processen en deadlines op een overzichtelijke wijze weer te geven, sloegen Socius en FOV de handen ineen, met een overzichtelijke tijdlijn als resultaat.
 • Sociaal-Cultureel Werk te koop?

  donderdag 7 december 2017
  FOV en CSI Flanders nodigen u uit op ’Sociaal-Cultureel Werk te koop?’, een presentatie en bespreking van een verkennend onderzoek over de oorzaken en vormen van hybridisering van sociaal-culturele organisaties richting de markt. Noteer 19 januari 2018 alvast in je agenda!
 • De bespreking van de beleidsbrief Cultuur 2018

  donderdag 7 december 2017
  Op 16 november werd de beleidsbrief Cultuur van minister Gatz besproken in de desbetreffende commissie van het Vlaams Parlement. De parlementsleden hadden zich grondig verdiept in de brief en een hele reeks vragen voorbereid. De minister nam de tijd om uitgebreid te antwoorden. Wij geven je een overzicht van de belangrijkste tussenkomsten met betrekking op het sociaal-cultureel werk.
 • Ook in 2018 kan je je vrijwilligers verzekeren

  donderdag 7 december 2017
  Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Dit betekent onder meer dat de provincies de gratis vrijwilligersverzekering niet meer zullen aanbieden. Lokale organisaties kunnen op dit moment hun vrijwilligers via deze formule verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
 • Sociaal-cultureel volwassenenwerk buigt zich over visitatie- en beoordelingsprotocol

  donderdag 7 december 2017
  De Vlaamse Regering keurde op 27 oktober het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Na de memorie van toelichting en het decreet was dit de laatste wettelijke klip alvorens volop aan de uitvoering te kunnen beginnen. Momenteel legt de adviescommissie de laatste hand aan een protocol dat onder meer de visitaties in goede banen moet leiden. Die zullen immers al vanaf april 2018 plaatsvinden bij de erkende organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 • Vier laureaten ontvangen de 20ste Emancipatieprijs van V.O.E.M.

  donderdag 7 december 2017
  V.O.E.M., een erkende vereniging in het sociaal-culturele volwassenenwerk, reikte afgelopen maandag 4 december 2017 voor de 20ste keer haar Emancipatieprijs uit. Die prijs gaat jaarlijks naar mensen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van emancipatie. Dit jaar ging de prijs naar vier laureaten: Aya Dove vzw, De Stroate, Kilalo en Fatima Bouchataoui.
 • Verenigingswerk: nood aan overleg met de betrokken sectoren

  donderdag 7 december 2017
  Vanaf 1 januari 2018 zal het mogelijk zijn om tot 6.000 euro netto bij te verdienen in de vorm van verenigingswerk. Verenigingswerk is 1 van de 3 onderdelen van het wetsontwerp over het onbelast bijklussen dat principieel is goedgekeurd door de ministerraad. Naast verenigingswerk worden ook activiteiten van burger tot burger en erkende deelplatformen gevat door dit wetsontwerp. Er heerst echter nog zeer veel onenigheid over de concrete invulling van het wetsontwerp.
 • 2018, een jaar vol vrijwilligerswerk

  dinsdag 14 november 2017
  2018 belooft weer een boeiend jaar te worden voor vrijwilligers. De gewijzigde vrijwilligerswet wordt van kracht en het gecoördineerd vrijwilligersbeleid zal verder uitgewerkt worden. In dat kader zal Vlaanderen in 2018 een rol opnemen inzake de gratis vrijwilligersverzekering en de vrijwilligersacademies.
 • Grote verwarring over verenigingswerk

  dinsdag 14 november 2017
  Op maandag 23 oktober kondigde minister De Block aan dat de maatregel ‘vrijetijdswerk’ uit het zomerakkoord werd goedgekeurd op de ministerraad van de federale regering. In ons artikel van 14 september beschreven we reeds de grote lijnen van dit nieuwe statuut. Het was toen nog afwachten voor welke functies het statuut van verenigingswerk van toepassing zou zijn. Na het semi-agoraal statuut en het statuut van vrijetijdswerker spreekt men nu over het verenigingswerk. Verwarring troef dus: drie namen voor eenzelfde statuut en een functielijst die meer vragen oproept dan beantwoordt.
 • 2018: het jaar van de uitvoering en nieuwe plannen

  Minister Gatz stelt beleidsbrief Cultuur voor

  dinsdag 14 november 2017
  Op 9 november stelde Vlaams Cultuurminister Sven Gatz zijn beleidsbrief voor in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Voor een aantal sectoren wordt 2018 het jaar van de uitvoering en verfijning van decreten. Vooral zijn “transversaal” beleid krijgt bijkomende impulsen. Het mag voor minister Gatz dan wel het laatste volledige jaar in deze legislatuur zijn, aan actie- en andere plannen ontbreekt het hem niet. Een overzicht.
 • Alle hens aan dek voor goede start decreet

  dinsdag 14 november 2017
  De Vlaamse regering keurde op 27 oktober het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Hiermee is de laatste wettelijke klip genomen om volop aan de uitvoering te kunnen beginnen. Nog tot morgen loopt de open oproep om kandidaat-visitatoren en -deskundigen aan te trekken. De visitaties bij de organisaties starten in april volgend jaar. De adviescommissie legt intussen de laatste hand aan het protocol dat een en ander in goede banen moet leiden.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA