FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2016 Lees de nieuwe Beleispost
 • Sector ziet knelpunten in voorontwerp decreet SCVW

  vrijdag 20 januari 2017
  De FOV heeft het voorontwerp van decreet voorgelegd aan zijn leden, de organisaties op wie het nieuwe decreet straks van invloed is. Naar aanleiding van onze bevraging lieten zij hun gedachten de vrije loop. Wat is volgens hen de impact van de nieuwe regelgeving? Heeft minister Gatz de juiste keuzes gemaakt of is er nog ruimte voor verbetering?
 • Nog steeds vol van verwachting

  vrijdag 20 januari 2017
  ‘Vol van Verwachting’: dat was de titel van een uitgebreide studie van de KU Leuven uit 2012 over de talloze verwachtingen die men koestert t.a.v. het etnisch-culturele verenigingsleven. De tien erkende etnisch-culturele organisaties, die samen bijna 2000 afdelingen overkoepelen, werken vaak met kwetsbare doelgroepen. Om die reden besteden ze veel tijd en moeite aan een laagdrempelige en intensieve ondersteuning van hun afdelingen. De afgelopen jaren maakten zij een sterke groei door, terwijl het subsidiekader ongewijzigd bleef. De vele verwachtingen en opdrachten stroken dus niet meer met de financiering. Vlaams cultuurminister Gatz kondigde in het parlement concrete maatregelen aan om hieraan tegemoet te komen.
 • FOV wuift 2016 uit met swingend filmpje!

  woensdag 21 december 2016

  Wij sluiten vanaf vrijdag even de deuren. Je mag ons weer trouw op post verwachten vanaf dinsdag 3 januari. We wensen jullie allemaal spetterende en hartverwarmende eindejaarsfeesten, waar je helemaal ’happy’ van wordt.

  So you think FOV can’t dance? Kijk dan maar eens naar dit filmpje!

 • De sector houdt zijn hart vast

  woensdag 21 december 2016
  Als alles volgens plan verloopt, bespreekt de Vlaamse regering op vrijdag 23 december het voorontwerp van decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk: de eerste tussenstop voor het decretale werk, waarvoor Vlaams cultuurminister Sven Gatz een goed jaar geleden de voorbereidingen startte. De sector houdt zijn hart vast.
 • Vlaamse sociale partners bereiken akkoord over opleiding en vorming

  woensdag 21 december 2016
  De Vlaamse werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over de opleiding en vorming voor mensen in loondienst. Het akkoord moet er onder meer voor zorgen dat werknemers zich vlot en permanent kunnen bijscholen en dat werkgevers kunnen rekenen op voldoende goed opgeleide werknemers. Het bestaande systeem van opleidingscheques wordt versterkt, het systeem van Betaald Educatief Verlof (BEV) blijft behouden, maar wordt verfijnd.
 • Slim delen van schoolinfrastructuur - tips?!

  woensdag 21 december 2016
  Slim gedeeld is een project van ’de Verenigde Verenigingen’ i.s.m. het beleidsdomein Onderwijs. Opzet: door goede voorbeelden, tips en modeldocumenten te bundelen op 1 website, scholen aanzetten om hun infrastructuur te delen met de lokale spelers uit de buurt. Een actie die ook amateurkunstenaars, socio-culturele verenigingen of erfgoedkringen ten goede kan komen.
 • Quid vzw’s? De hervormingsplannen doorgelicht

  woensdag 21 december 2016
  Het is ondertussen een jaar geleden dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met een conceptnota voor de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht naar buiten kwam. Deze nota wordt momenteel in eerste voorbereidende teksten gegoten, een ideaal moment om onze bezorgdheden omtrent twee belangrijke hervormingsthema’s nog eens op een rijtje te zetten.
 • SCWITCH vraagt jouw mening over verzekeringen

  woensdag 21 december 2016
  SCWITCH krijgt van heel wat organisaties vragen over verzekeringen. Daarom gaat deze coöperatie met sociaal oogmerk op zoek naar antwoorden. Dat kan in de vorm van een interessant afsprakenkader, een collectieve aankoop of andere formules. Om dit alles vorm te geven heeft Scwitch jullie hulp nodig!
 • Afslanking provincies: Cultuur en Jeugd in gesprek met Gatz

  woensdag 21 december 2016
  De overdracht van de persoonsgebonden taken wordt in de loop van 2017 voorbereid, aldus minister van Cultuur Sven Gatz. Deze overdracht van personeel, infrastructuur en instellingen kadert in de afslanking van de provinciale bevoegdheden en moet op 1 januari 2018 plaatsvinden. Daarnaast zal hij werk maken van een Regionaal Cultuurdecreet dat voormalige provinciale taken en bevoegdheden omvat.
 • Vrijwilligersvergoeding aangepast

  woensdag 21 december 2016
  De vrijwilligersvergoeding werd aangepast. De bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding stijgen in 2017.
 • Nieuwe VRIND

  dinsdag 15 november 2016
  Dé cijferbijbel over Vlaanderen is weer uitgekomen. De 24ste editie van de VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving. Zij koppelt deze tevens aan de ambities van de Vlaamse Regering. Ook het sociaal-cultureel werk heeft een vaste plaats in de bundel, met een speciale verwijzing naar Boekstaven.
 • Beleidsbrief Cultuur ’16-’17 en de begroting ’17: een eerste lezing

  dinsdag 15 november 2016
  Op donderdag 17 november bespreekt de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement met minister Gatz de beleidsbrief Cultuur en de begroting voor 2017. In afwachting van de bespreking geven wij graag een overzicht van de meest relevante passages voor het sociaal-cultureel werk. Cursief voegen we er geregeld eigen noten aan toe. Aan het einde van het artikel informeren we over de begroting voor 2017.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA