FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Schrijf je in voor het Wascabi-event!
 • 5 redenen om naar Wascabi 2016 te komen

  donderdag 18 augustus 2016

  Nog een dikke week en dan is het zover… Wascabi 2016!

  Ben je nog niet ingeschreven? Dan wordt het nu echt wel hoog tijd. De laatste plekjes raken stilaan bezet.

  Nog niet overtuigd? Wij geven je vijf goede redenen om je alsnog in te schrijven. En als je die hebt doorgenomen, klik je gewoon op de banner onderaan!

  Tot de 26ste dan maar, om 13u30 in de KVS!

 • Verenigingen die reizen organiseren niet langer kop van jut

  Beroepsrechter fluit koepel reisbureaus terug

  dinsdag 19 juli 2016
  Sinds 2014 moeten reisorganisatoren niet langer voldoen aan de strenge eisen voor een vergunning. Dit had te maken met het afschaffen van het reisbureaudecreet, iets waar de FOV sterk voor pleitte. De Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) gebruikte dat decreet immers als een wapen om organisaties af te dreigen en voor de rechtbank te slepen. Na de politieke wereld, fluit nu ook de rechterlijke macht deze koepelorganisatie terug: zij hadden geen gegronde reden om een aantal rechtszaken aan te spannen.
 • Vernieuwde samenstelling SARC

  dinsdag 19 juli 2016
  De Vlaamse overheid kent in principe voor elk van haar beleidsdomeinen een zogenaamde strategische adviesraad. De SARC neemt die rol op zich voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het decreet dat de werking van dergelijke strategische adviesraden regelt, bepaalt dat op gezette tijdstippen de samenstelling ervan wordt herbekeken. Dat gebeurde onlangs ook voor de SARC.
 • Sociaal-cultureel werk in mijn buurt? Ga naar Geopunt Vlaanderen!

  dinsdag 19 juli 2016
  Sinds kort stromen de adres- en contactgegevens die zijn ingevoerd in Sisca, het registratiesysteem voor alle organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunstensector, door naar www.geopunt.be. Je kan de informatie op een kaart van Vlaanderen raadplegen en op zoek naar een sociaal-culturele organisatie of amateurkunstenorganisatie in jouw buurt.
 • Vlaamse Regering keurt actieplan voor vrijwilligers goed

  vrijdag 15 juli 2016
  Een beter statuut voor de vrijwilliger, minder administratieve regels en rompslomp en een betere ondersteuning. Dat zijn de drie belangrijkste elementen van het actieplan voor vrijwilligers dat de Vlaamse Regering vrijdag 8 juli heeft goedgekeurd. Met het actieplan wil de Vlaamse Regering een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk tot stand brengen en vrijwilligers meer waardering en ondersteuning laten genieten.
 • Wascabi 2016 op 26 augustus in de KVS - wat staat er op het menu?

  vrijdag 8 juli 2016
  De inschrijvingen voor ons jaarlijks Wascabi-event op 26/08 in de KVS lopen volop binnen. Er zijn nog wat plaatsen vrij, maar als je er zeker bij wil zijn, schrijf je je best zo snel mogelijk in. Wil je weten wat we voor jou in petto hebben die dag? Gewoon even klikken!
 • FOV gaat de zomer in

  vrijdag 8 juli 2016
  De gesprekken over het decreet worden over de zomer getild, dat kon je al lezen elders in deze digizine. Ook voor FOV begint de zomer. Dat betekent echter niet dat onze deuren sluiten. We blijven tijdens de maanden juli en augustus bereikbaar.
 • Verlaging van het maximumtarief voor kilometervergoedingen

  vrijdag 8 juli 2016
  Het maximumtarief voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets daalt op 1 juli 2016. Tot 30 juni 2017 bedraagt het 0,3363 euro (voorheen 0,3412 euro) per kilometer.
 • Caroline Bastiaens herinnert Gatz aan belofte actieplan vrijwilligers

  vrijdag 8 juli 2016
  Meer dan 1 op 5 Belgische middenveldorganisaties vreest in de komende vijf jaar de boeken te moeten neerleggen. De verminderde overheidssubsidies is een van de belangrijkste aangehaalde redenen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Reden genoeg voor Caroline Bastiaens (CD&V) om een actuele vraag hierover te stellen en minister Gatz te herinneren aan zijn belofte om nog voor de zomer met een actieplan voor vrijwilligers te komen.
 • Belastingaangifte vzw verplicht elektronisch

  donderdag 7 juli 2016
  Sinds aanslagjaar 2015 moet de belastingaangifte van de vzw verplicht elektronisch ingediend worden. Er zijn dus geen papieren aangifteformulieren meer en de aangifte moet gebeuren via Biztax. Dat is de toepassing om de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen elektronisch in te dienen. Via de Biztax-toepassing kan u deze aangiften indienen, zowel via een bestand (maximum 25 per keer) als via manuele ingave.
 • Overleg over nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk overzomert

  donderdag 7 juli 2016
  Vlaams Cultuurminister Gatz bevestigde dat het overleg over het nieuwe decreet van start gaat op 1 september. Lange tijd bleef de sector in het ongewisse of de oorspronkelijke deadline om op 15 juli een voorontwerp aan de Vlaamse regering voor te leggen, zou worden gehandhaafd. De minister koos er uiteindelijk dus voor om meer tijd te nemen om de eerste teksten te finaliseren en het overleg te kunnen voeren.
 • Geen compensatie voor gescomiddelen

  vrijdag 17 juni 2016
  Er is meer duidelijkheid in het gesco-dossier. Bij de overheveling van de middelen van het departement Werk naar Cultuur werd geconstateerd dat een aantal organisaties de dupe zouden zijn van dit besluit. Om hoeveel organisaties het ging en om welke bedragen, dat was niet helemaal duidelijk. Vlaams cultuurminister Gatz beloofde het uit te zoeken en komt nu met een antwoord.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA