FOV | federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Lees Wascabi 2015 Lees de nieuwe Beleispost
 • Geen compensatie voor gescomiddelen

  vrijdag 17 juni 2016
  Er is meer duidelijkheid in het gesco-dossier. Bij de overheveling van de middelen van het departement Werk naar Cultuur werd geconstateerd dat een aantal organisaties de dupe zouden zijn van dit besluit. Om hoeveel organisaties het ging en om welke bedragen, dat was niet helemaal duidelijk. Vlaams cultuurminister Gatz beloofde het uit te zoeken en komt nu met een antwoord.
 • Participatieprojecten kansengroepen

  vrijdag 17 juni 2016
  De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod of valoriseert initiatieven die uitgaan van kansengroepen. Op die manier wil de Vlaamse Regering een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. De projecten moeten worden opgezet door een vereniging zonder winstoogmerk.
 • Wet op de Overheidsopdrachten gewijzigd

  vrijdag 17 juni 2016
  De Wet op de Overheidsopdrachten bepaalt welke voorwaarden en procedures gelden wanneer overheidsdiensten een levering, dienst of werken laten uitvoeren door een andere partij. Het bedrag en de aard van de opdracht spelen hierin een belangrijke rol. Onder het toepassingsgebied van de wet vallen organisaties waarvan meer dan 50% van de inkomsten afkomstig zijn uit overheidssteun. Relevant dus voor tal van sociaal-culturele organisaties.
 • Oprichting Kenniscentrum voor Cultuur- en Mediaparticipatie

  donderdag 16 juni 2016
  Op 3 juni 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een overeenkomst met een nieuw Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie. Een consortium bestaande uit Universiteit Gent (vakgroep Sociologie) en Vrije Universiteit Brussel (vakgroep Sociologie en vakgroep Communicatiewetenschappen) zal voor de periode 2016 – 2020 optreden als Kenniscentrum.
 • Huidige loonbarema’s geïndexeerd op 01/07/2016

  donderdag 9 juni 2016
  Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in mei 2016 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in juli 2016 met 2% verhogen.
 • Provincies: de kogel is door de kerk

  woensdag 1 juni 2016
  In het Vlaams Regeerakkoord staat dat de provincies voortaan niet meer bevoegd zijn voor persoonsgebonden domeinen zoals o.a. sociaal-cultureel werk. Over de timing van deze afslankingsoperatie heerste er de afgelopen maanden heel wat onrust en onduidelijkheid. Afgelopen vrijdag 27 mei besliste de regering om de operatie verder te zetten, maar dan wel met een jaartje vertraging.
 • Save the date: Wascabi 2016 op vrijdag 26 augustus

  dinsdag 31 mei 2016
  Goede gewoontes zijn er om in ere te houden. Ook nu weer wil de FOV aan het eind van de zomer een nieuw sociaal-cultureel jaar op gang trekken. In de KVS trakteren we iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij het sociaal-cultureel werk op een niet te missen namiddag.
 • De gewogen mening van de sector

  dinsdag 31 mei 2016
  De conceptnota van minister Gatz rond een nieuw decreet voor het sociaal-cultureel werk ligt klaar ter bespreking. Hij hoopt die nota snel te kunnen omzetten in een ontwerpdecreet. Maar wat denkt de sector over de geschetste ambities? Is wat voorligt de basis voor een werkbaar kader? Wij deden de test en kregen reacties van nagenoeg alle organisaties uit de sector. De belangrijkste resultaten lees je hier.
 • Minister Gatz zoekt draagvlak rond decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  dinsdag 31 mei 2016
  Op donderdag 19 mei wisselden de parlementsleden en Vlaams cultuurminister Gatz in de cultuurcommissie van gedachten over de conceptnota’s rond het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een week eerder werd een aantal deskundigen uitgenodigd, net zoals de federatie sociaal-cultureel werk. De minister werkt nu aan een eerste versie van een decreet. Op basis daarvan wil hij een intens overleg met de FOV: “Dan kijken we of we kunnen verbeteren en of we de timing moeten aanhouden”.
 • Hello Europe… ‘sociaal-cultureel werk’: zero points!

  dinsdag 31 mei 2016
  In opdracht van het DG Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie voert Idea Consult een pilootproject uit over crowdfunding voor de culturele en creatieve sectoren. Aan de hand van een website en een enquête wil men een beter beeld krijgen van wat op dat vlak leeft in de Europese cultuursector. Maar wat blijkt? Het sociaal-cultureel werk blijft onbekend voor Europa, en dus onbemind...
 • Half miljoen participaticies met UiTPAS

  dinsdag 31 mei 2016
  Alweer een mijlpaal voor UiTPAS. Op nog geen 4 jaar tijd zijn 500.000 ’UiTpunten’ gespaard met dit culturele spaar- en voordelenprogramma van CultuurNet Vlaanderen. Binnenkort verwelkomt de UiTPAS-familie vier nieuwe regio’s.
 • Vlaams Parlement gevoelig voor haastwerk rond een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  vrijdag 13 mei 2016
  Vorige week werden de verschillende conceptnota’s voorgesteld in de Commissie Cultuur van het parlement. Gisteren was het de beurt aan de sector en enkele deskundigen. De conclusie na een lange namiddag besprekingen was echter eensluidend: de conceptnota van minister Gatz vraagt nog veel overleg en denkwerk alvorens de tekst kan omgezet worden in een werkbaar decreet.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA